Meeleavaldus Elvaga sundliitmise vastu. PRIIT SIMSON

Juba läinud aastal pöördus 26 vallavolikogu Riigikohtusse pöördumisega, kus avaldati kahtlust, kas haldusreformi seadusega plaanitud omavalitsuste sundliitmine on põhiseadusega kooskõlas, eeskätt ses seaduses sätestatud 5000 elaniku nõue.

Riigikohus leidis seejärel, et see klapib põhiseadusega, kuna haldusterritoriaalse korralduse üle otsustamine on põhiseaduse järgi seadusandja pädevuses ja lõpliku otsustamise omavalitsuste puhul on seadusandja jätnud valitsusele.

Aasta algul tegi valitsus ühinemisettepaneku kõigile omavalitsustele, kus polnud täidetud 5000 elaniku nõuet. Ettepanek puudutas 104 omavalitsust, kellest 65 sellega siiski ei nõustunud. Südasuvel tegi valitsus otsused, kes sundliidetakse ja kelle puhul seda ette ei võeta.

Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: