Hinni talu Jõksi külas Vana-Võrumaal Foto: Sven Arbet

„See ei vasta tõele, muinsuskaitseamet pole seni Hinni omanikku trahvinud ega plaani seda ka nüüd teha, vaid jätkuvalt proovime koos omanikuga leida lahendusi talu säilimiseks,” teatab muinsuskaitseamet kommunikatsiooniosakonna juhataja Madle Lippus.

Muinsuskaitseamet kommenteerib Hinni ajaloolise talukompleksi ümber puhkenud traagikat järgnevalt:

"Muinsuskaitseametil on väga kahju, et Hinni talu on jõudnud seisu, kus mälestis on sisuliselt hävimas. Erinevalt levinud arusaamast, ei lagune hooned mitte selle pärast, et nad on riigi kaitse all, vaid seetõttu, et nad on pikalt hooldamata.

Oleme talu omanikule läbi aastate pakkunud järjepidevalt abi, nõustanud, koostanud tegevuskavasid, ja toetanud ka rahaliselt. Perioodil 1999–2014 on Hinni talu erinevate toetustena saanud kokku rohkem kui 41 000 eurot, tegemist on läbi aastate ühe suurimat toetust saanud eraomanikuga. Omaniku tegevusetuse tõttu on hoone seis aga jätkuvalt avariiline ning viimati 2017. aastal eraldatud toetusest summas 16 716 € omanik loobus.

Proovides siiski koostööd teha ja ühist keelt leida, ei ole Muinsuskaitseamet kogu selle perioodi jooksul hoone omanikku säilitamiskohustuse rikkumiste eest kordagi trahvinud ega muul moel karistanud, kuigi muinsuskaitseseadus sellekohased võimalused ette näeb.

Muinsuskaitseameti poolt jätkame ka nüüd pingutusi, et toetada Hinni talu omanikku talle kuuluva olulise pärandobjekti hoidmisel ja säilitamisel. Praegu oleme meiega eelnevalt kooskõlastamata tööd rehielamu lahtivõtmisel peatanud, sest ilma töid igakülgselt ja professionaalselt läbi mõtlemata hävib hoone nende käigus suure tõenäosusega lõplikult. Järgmise sammuna tuleb koostada tegevuskava, kus on kirjeldatud materjali hindamiskriteeriumid, säilitatava materjali ladustamistingimused jms.

Tegevuskava koostamine on omaniku kohustus, kuid saame siin jällegi appi tulla. Pikemas perspektiivis jääb omanikule tõenäoliselt rehielamu taastamiskohustus, et see oluline hoone ka järeltulevatele põlvede jaoks siiski säiliks."