Foto: Andres Putting

Mulgid soovivad taotluse kohaselt raha kasutada Mulgi külastuskeskuse projekti ettevalmistamiseks ja projekteerimiseks, et tutvustada piirkonna kultuuripärandit. Külastuskeskus planeeritakse rajada Sooglemäele Ala külla Helme valda.

Sarnase toetuse sai kevadel ka Võru Instituut, kui Arto Aasa allkirjastatud käskkirjaga sai instituut 25 000 eurot, et arendada Vana-Võrumaa piirkonna ettevõtlikkust, suurendada tööhõivet ning säilitada sealset kultuuriomapära. Vana-Võrumaal on näiteks kavas Uma Meki toiduvõrgustiku arendamine, Võru linna loomeettevõtluse keskuse planeerimine, käsitöövaldkonna arendustegevused ja kultuuripärandi mainekujundus.