Tühi kolemaja Foto: Sven Arbet

2013. aastal oli Eestis 476 tühja või osaliselt tühja korterelamut, mis vajasid lammutamist või korda tegemist. Kõige rohkem oli selliseid maju Valga piirkonnas. Väheneva elanikkonnaga Valgas on tühjaks jäävate hoonetega tegeletud aktiivselt juba aastaid. Omavalitsus püüab väärtuslikud ehitised säilitada ja neile uut rakendust leida, lagunenud ning ohtlikud aga lammutada. Paraku on suur osa tühje või pooltühje maju eraomandis, mistõttu jäävad valla käed nendega tegelemisel lühikeseks. Riik on kavandamas näidisprojekti, et kahaneva rahvastikuga piirkondades probleemsete korterelamute elanikud ümber asustada ning kasutuseta jäänud elamud lammutada.

Valga vallavanem Margus Lepiku sõnul pole ääremaade tühjenemine probleemiks ainult meil, vaid tegemist on suurema muutusega rahvastiku paiknemises.

„Tuleb leida võimalusi kahanemisega kohanemiseks. Riik ja kohalikud omavalitsused peavad looma tingimused eluks ka väikelinnades ja maal. Väiksema elanike arvuga linn võib samuti olla sõbralik ja meeldiv elukeskkond. Selleks tuleb aga vabaneda üleliigsetest ja linnapilti risustavatest kolemajadest,“ rääkis Lepik.

6. juunil kogunevad huvigruppide esindajad Valga raudteejaama, et saada ülevaade kahanevate piirkondade korterimajandusest nii Euroopas kui Eestis ning kuulda Valga vahetuid kogemusi üleliigse kinnisvaraga tegelemisel. Päev algab kell 12.20 arhitekt Jiri Tintera linnaekskursiooniga, kes peab hiljem ka ettekande kestlikust kahanemisest ehk linnade sihipärasest väiksemaks kasvatamisest.

Kell 14.00 saab sõna Andres Levald rahandusministeeriumi planeerimisosakonnast, kes räägib, kuidas kohanetakse kahanemisega Euroopas laiemalt. Riigihalduse minister Jaak Aab tutvustab riigi vaatenurka tühjenevate korterelamute problemaatikale ning kavandatavat näidisprojekti.

Kell 15.15 algavas paneeldiskussioonis kohtuvad rahandusministeeriumi riigimajade projektijuht Dmitri Moskovtsev, õiguskantsleri büroo ettevõtluskeskkonna osakonna juhataja Evelin Lopman, Eesti Omanike Keskliidu juhatuse liige Andry Krass ja Valga vallavanem Margus Lepik. Teemapäeva viib läbi Urmas Vaino.