Läänemaa hundid rajakaameras.

“Poisid said ühe kätte,” lausus Läänemaa hundijahi koordinaator Hugo Peterson. “Kärnane kui kurat,” lisas ta.

Pürksis ründas 3. märtsil koera kolm hunti, kuigi algul arvati, et neid oli kaks. Peterson ei välistanud, et täna kütitud hunt võis siiski olla üks neist. Küttida tuli aga nii ehk teisiti, sest loom oli kärntõves.

Kui haige loom on metsas ning jääb küti püssitoru ette, aga teda ära ei küti, siis see on looma piinamine, selgitas Peterson.

Eile liikusid 5-6 hunti Noarootsist Linnamäe jahiseltsi piirkonda Niibi rabale. Selle piirkonna küttidel aga hundilaskmise luba polnud. Jahimehed said vaid jälgede järgi vaadata, kus hundid liiguvad, lasta nad ei tohtinud.

Peterson pakkus alguses, et see polnud üks neist võsavillemitest, kes viimasel ajal on Noarootsis redutanud ja kes Pürksis koerale kallale tungis, aga loom tuli maha lasta, sest ta oli haige. Hiljem Peterson täpsustas: võimalik, et tabatud hunt oli siiski üks kolmest Pürksis pahandust teinud loomast.

Petersoni sõnul leidsid jahimehed täna lastud hundi jäljed kõigepealt Tootsi külast, kust loom edasi liikus.

Petersonil oli kahju, et kärnas ja haige hundi peale erandkorras välja antud laskmisluba ära tuli raisata.

“Selle arvelt ei oleks tohtinud luba maha minna — see oli haige loom,” lausus Peterson. Nüüd on aga luba läinud.

Erakogu

Haapsalu küttidel on veel luba realiseerimata — ka seal piirkonnas on lubatud küttida jahihooaja välisel ajal üks hunt.

Seoses viimasel ajal aset leidnud hundirünnakutega koertele, otsustas Keskkonnaamet 8. märtsil anda loa kolme hundi küttimiseks väljaspool jahiaega Lääne- ja Pärnumaal.

„Küttida on lubatud ainult nuhtlusisendeid, kellel on oluliselt vähenenud inimpelglikkus ning kes oma muutunud käitumisharjumustega seavad ohtu koduloomade elu ja tervise. Selliste isendite puhul on ainsaks tõhusaks kahjude vältimise meetmeks nende küttimine. Kuna mõlema maakonna puhul on koduloomi rünnanud huntide liikumised jahimeestele teada, on võimalik ka küttimist üsna suunatult korraldada,“ lausus Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko läinud neljapäeval.

Pärnumaal lubatakse küttida üks hunt Kullipesa ja Surju jahipiirkonnas, Läänemaal kaks hunti Noarootsi ja Haapsalu jahipiirkonnas.

Esialgu kehtib luba 10. aprillini 2018, misjärel hinnatakse olukorda ning vajadusel luba pikendatakse.