Veislaste ja pühvlikasvatus on üks populaarsemaid tegevusalasid, mille jaoks noortalunikud toetust küsivad. Foto: Anni Õnneleid

Maaelu arengukava 2014-2020 näeb ette, et kuni 40-aastastel ettevõtjatel on võimalus saada ühekordset toetust kuni 40 000 eurot. Enamik taotlejatest soovibki maksimaalset summat.

Toetust soovitakse erinevate tegevusalade jaoks. Populaarseimad on teravilja-, kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus, veislaste ja pühvlikasvatus, mesindus, köögivilja-, puuvilja- ja marjakasvatus ja lamba- ja kitsekasvatus. Leidub ka taotlusi puuvilja, marja, ja hobuste kasvatamiseks.

Maakonniti on enim taotlejaid Valgamaalt (18), kus on noorte seas populaarseimaks tegevusvaldkonnaks lamba- ja kitsekasvatus ning segapõllumajandus. Järgnevad Raplamaa (17), Viljandimaa (17) ja Võrumaa (15).

Kuidas raha saajad otsustatakse?

PRIA moodustatud hindamiskomisjon viib läbi taotluste hindamise määruses sätestatud hindamiskriteeriumide alusel. Hindepunktide põhjal moodustub paremusjärjestus ning toetused määratakse neile nõuetekohastele taotlustele, mille rahuldamiseks eelarvet jätkub. Otsused koostab PRIA 4. detsembriks.

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse meetme eesmärk on noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise hõlbustamine, põlvkondade vahetusele kaasaaitamine põllumajanduses ning kaasaegsete teadmistega ja kogemustega põllumajandustootjate arvu suurendamine.

Käimasolevaks programmperioodiks noortalunike meetme rahastamiseks kavandatud eelarve on kokku 22,1 miljonit eurot. Lõppenud taotlusvoor oli sel perioodil neljas.