Foto on illustratiivne. Pisteliselt kontrolitakse arseeniga saastunud puurkaevude läheduses lähiajal ka salvkaevusid. Foto: ARVI KRIIS, "Ajakirjade Kirjastus/Kroonika"

Mõned kuud tagasi laskis Kauda külas asuvate puhkemajade juht Tarmo puurkaevust võtta rutiinse proovi, mille tulemus rabas nii teda kui ümbruskonna elanikke ja ametnikke.

Proovi järgi on vee arseenisisaldus 25 µg/l, mis ületab 15 µg/l võrra lubatud piirnormi. Seejärel võttis keskkonnainspektsioon terviseameti soovil proovi ka kahest lähedalasuvast Ätte ja Undi küla puurkaevust. Mõlema proovi analüüsid näitasid lubatust kõrgemat arseenitaset, kirjutab Õhtuleht.

Terviseameti selgituse kohaselt jälgivad nad pidevalt veevärke, mille joogiveega varustamine on osa ettevõtja majandustegevusest või avalik-õiguslikust tegevusest (nt koolid, lasteaiad, hooldekodud, toiduainetetööstused). „Nendes on arseeni tase olnud normi piires,” teatab terviseameti meedianõunik Eike Kingsepp.

Näiteks samas piirkonnas olevast Alatskivi ühisveevärgist võeti 2018 aastal joogiveeproov, mille näitaja arseenile oli alla 0,1 mikrogrammi/liitris. Vara ühisveevärgikaevust 2012 võetud proov arseenile oli 1,1 mikrogrammi/liitris (edaspidi µg/l).

Keskkonnainspektsiooni Tartumaa büroo juhataja Tanel Türna sõnul on suure tõenäosusega tegemist arseeni kõrgenenud loodusliku fooniga kesk-devoni veehaardes ehk 60-80 sügavusel.

Terviseamet selgitab, et arseen on laialdaselt jaotunud maakera koores ja leitav põhjavee varudes. Naturaalsed arseenisoolad on olemas kõigis vetes, kuid tavaliselt väga väikeses koguses. Lisaks leidub neid ka õhus ning toidus.

Täna hommikul kohtusid Peipsiääre ja Tartu valla, keskkonnainspektsiooni ja terviseameti esindajad ning ühiselt otsustati, et koostöös tuleb selgitada välja, kas tegemist on reostusega või loodusliku päritolu arseeniga. Kuna tegemist on valdavalt erakaevudega, lasub oluline osa tööst valdade õlul, kes peavad alustama kohalike elanike teavitamisega.