Wifi-ruuter. Foto: Tiit Blaat

8. veebruaril Brüsselis, Euroopa Regioonide Komitee 121. täiskogu istungil telekommunikatsiooni paketi raportöörina WiFI4EU projekti olulisust kaitsnud Rae vallavanem Mart Võrklaev leiab, et see on hea uudis kõikidele omavalitsustele.

„Tänu WiFi4EU projektile jõuab tasuta internett ka äärealadele, sest omavalitsused saavad taotleda kuni 20 000 eurot WiFi levikuks vajalike tugiseadmete soetamiseks,“ kõneles Võrklaev, kes lisas, et Euroopa Komisjoni eesmärgiks on programmi kaudu pakkuda kvaliteetset WiFi-ühendust avalikes hoonetes, nende ümbruses, parkides ning keskväljakutel.

„ Paraku on Euroopa Liidus veel palju kohti, mis ei ole internetivõrgus. Samuti on liikmesriikides neid kodanikke, kel ei ole olnud võimalik endale internetiühendust lubada. WiFi punktide programm laiendaks juurdepääsu tasuta avalikule internetile ja seeläbi ka e-teenustele,“ selgitas Võrklaev.

WiFi4EU-l on kavas mitu taotlusvooru ja kokku jagatakse 2017-2019 perioodil 120 mln eurot. Esimene taotlusvoor peaks avanema käesoleva aasta suvel ja jagamisele läheb 20 mln eurot. „Tingimused ja programmi avanemise kohta tulev täpsem info peaks avalikuks saama lähiajal ja olema kättesaadav SIIN,“ sõnas Võrklaev.

„Lisaks seatakse telekommunikatsiooni paketi eesmärgiks, et kõigis Euroopa linnapiirkondades ja peamistel maapealsetel transporditeedel oleks alaline 5G levi. Samuti peetakse oluliseks luua eeldus vähemalt 100 Mbit/s, kuid gigabiti kiiruseni ulatuva interneti kättesaamiseks maa - ja linnapiirkondade majapidamistele. Ühtlasi nähakse ette ülikiire võrguühenduse kättesaadavust lairibaühenduse kaudu ja seda nii avaliku teenistuse asutustele kui majapidamistele.“

Eesmärkide täitmiseks on seatud hiljemalt 2025. aasta.