Foto: Meriç Tuna, unsplash.com

Nimelt anti häirekeskusesse teada viljaveokist, mille luuk oli juhile märkamatult sõidu ajal lahti läinud ja vili koormast sõiduteele valgunud. Toimunust teavitas veoki järel sõitnud autojuht.

Päästjad kaasasid maanteeameti, kuna nende käsutuses olev tehnika sobib paremini vilja kiiresti maanteelt kokku pühkimiseks. Pärast seda, kui vili oli teelt koristatud ja omanikule üle antud, sai liiklus taas jätkuda.