Vaade Riigikogu istungitesaali. Foto: Priit Simson

Maaelukomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul on teema käsitlus jätkuks mullu Riigikogu täiskogu istungil toimunud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Elu võimalikkusest maal“ arutelule, kus rõhutati ettevõtluse ja riikliku toetuse tähtsust maaelu arengule ja mitmekesistamisele.

„Maaelu arendamine vajab süsteemset riiklikku toetust ja tähelepanu, mis on seotud tööhõive, haridussüsteemi, logistika, avalike teenuste, maaelu ja maaettevõtluse investeerimis- ja käibelaenude kättesaadavuse ja sotsiaalsete vajaduste parema rahuldamisega,“ ütles Kokk.

Ta lisas, et tuleb läbi mõelda ja astuda kiiremas korras samme selleks, et luua maapiirkonnas elavatele inimestele ühtlaselt hea töö- ja elukeskkond. Kokk ütles, et tänane arutelu tugineb maaelukomisjoni tellitud uuringu tulemustele.

Uuringust „Peamised väljakutsed ja poliitikasoovitused kohaliku omavalitsuse ja regionaaltasandi arengus“ teeb koos teiste töögrupi liikmetega ülevaate Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi valitsemiskorralduse lektor Sulev Lääne.

Uuring kinnitab veelkord, et on vaja tegutseda aktiivsemalt maamajanduse ja maapiirkonna elukeskkonna mitmekesistamisel, et põllumajanduse kõrval pakkuda ka alternatiivseid tööhõive võimalusi, mis tuginevad kohalikule ressursile ja potentsiaalile.

„Kohaliku omavalitsuse poliitika kujundamise protsessis peavad osalema tingimata riigi ning kohaliku omavalitsuse ja nende liitude ning teadlaste esindajad, samuti partnerina kodanikuühiskonna ja ettevõtjate organisatsioonid. Tähtis on ettevõtjate roll,“ selgitas Lääne. Ta lisas, et kohalike omavalitsuste arendamine peab käima käsikäes info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, virtuaalmaailma ja e-teenuste arengute ning innovatsiooniga.