Foto: Sven Arbet

Uus võimalik saastumine puudutab OÜ Sanlind poolt turustatavaid mune, mille parim enne kuupäev jääb vahemikku 26. oktoober kuni 2. november. Antud munad on märgistatud tootekoodiga 3EE16711.

Eelmisel nädalal avastatud saastumine võib puudutada Kodutalu, Kodukoha, Pisihää, Hiigelhää ja Hüva nimede all turustatavaid mune, mille parim enne kuupäev jääb vahemikku 15. oktoober kuni 26. oktoober. Antud munad on märgistatud tootekoodidega 3EE16710 ja 2EE31531.

Munad on tarbijale ohutud, kui neid toidu valmistamisel kuumtöödelda, ent kaubandusvõrgust on võimalikud saastunud munad kõrvaldatud.

Pärast kahest farmist salmonella diagnoosimist võeti ettevõtte kõikidest farmidest täiendavad proovid. Selgus, et kõigi kolme OÜ Sanlind munakanade farmid on saastunud salmonella bakteriga.

Koheselt rakendati ettevõttele täiendavad kitsendused ning keelati kõikide lindude ja munade liikumine ettevõttest välja. Ligi 200 000 kana hukatakse.

"Salmonelloosi on võimalik ravida kasutades antibiootikume, kuid tootmiskarjade (näiteks munakanad, broilerid) salmonella positiivsete loomade ravi on keelatud. Selle esmaseks põhjuseks on antimikroobse resistentsuse ehk antibiootikumitele resistentsete bakteritüvede väljakujunemine, mis on tänapäeva humaanmeditsiinis levinud probleem," selgitab Veterinaar- ja Terviseameti loomatervise ja -heaolu osakonnajuhataja Harles Kaup.

"Samuti rakenduvad antibiootikumidega ravitavate põllumajandusloomade toodangule küllalt pikad keeluajad, mis tähendab, et neilt loomadelt saadud liha, piima ja mune ei tohi inimtoiduks kasutada."