Foto: Ilmar Saabas

"Bakterigeneetiku ja endise uuriva ajakirjanikuna uurisin veidi parasjagu möllava listeeriaskandaali tagamaid. Järeldused on üllatavad. Samal ajal kui Veterinaaramet üritab ühe ettevôtja surmapatus süüdistatuna risti lüüa, vaikitakse sellest, et teiste kalatööstuste toodangus on hull bakter pigem normiks.

Vettel OÜ vikerforellifileest võetud viiest proovist kaks olid positiivsed. Avektra õrnsoolase lõhefilee viiest proovist olid positiivsed juba kolm. Kôige hullem oli lugu Poseidoni õlleampsudega- seal olid kôik viis proovi positiivsed. Kokkuvôttes- 25st proovist 16 olid positiivsed.

Paraku Vetamet vaikib sellest. VTA ameti juhid on raevus, et Mati Vetevool on lasknud Terviseameti akrediteeritud laboris konkurentide toodangut analüüsida.

Märgid näitavad, et puhkenud on kalafirmade vaheline konkurentsisôda, kus vahendeid ei valita ja VTA tegutseb kellegi tellimust täitva kasuliku idioodina. Viidatakse, et paistavad mõjuka kalakuniga Indrek Kasela kôrvad. Muuseas, talle kuulub ka Vettel OÜ. Uurivad ajakirjanikud- nüüd on teie kord kontrollida, kas minu info tõele vastab. Kui soovite, hea meelega jagan infot ja dokumente.

Muuseas, lähitundidel lahvatab uus skandaal ja selle kâekiri on sama kui kolmel korral enne. Vähe sellest kûmmekond minutit enne töönádala lôppu teatab VTA, et sulgeb MV Wooli tehase(d) järgmisest nâdalast. Hetk enne töönädala lôppu selleks, et ei jôuaks vastu vaielda.

Ohus on mitte üksnes meie kalatööstuse tulevik.
VTA juhid tuleb kiiremas korras ametist vabastada. Juba riigikontrolli auditist piisanuks," kirjutab maaeluminister Mart Järviku erakonnakaaslane Peeter Ernits Facebookis.

Loe Peeter Ernitsa Facebooki postitust SIIT.

Ettepanek ministrile tehtud: VTA juhid tuleks tagandada

Maalehel õnnestus Peeter Ernits telefonis tabada. Ta kinnitab postituse väiteid.
Uuringud, mille tulemustele Ernits toetub, on teostatud Terviseameti laboris. Need tellis M.V.Wool.

Suur murekoht on Ernitsa sõnul VTA.

"Me vaatame juba mitu kuud murega seda musta kasti. Tegu on väga kinnise asutusega. Minu seisukoht on, et praeguses olukorras on ainuõige VTA juhtidel tagasi astuda. Kohtusin täna ka ministriga (maaeluminister Mart Järvik - toim) ja tegin talle suuliselt ettepaneku VTA juhid tagandada. Kindlasti arutame seda teemat ka algava nädala alguses," ütles Ernits telefonis.

Ühtlasi kinnitab Ernits, et M.V.Wooli tehase sulgemine on osa kalandussektori varjatud ja halastamatust konkurentsisõjast. Konkreetseid nimesid Ernits telefonis enam ei nimetanud.

VTA vastus: Ernitsa nimetatud teistes ettevõtetes ei ole sama tüve leitud, mis M.V.Woolil

Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda sõnas, et VTA on riiklik järelevalveasutus, kes lähtub kehtivatest õigusaktidest kõigi oma toimingute läbiviimisel. VTA ei eelista ühte ettevõtet teisele, vaid jälgib, et tarbija toidulaual oleks ohutu toit.

"Saame kinnitada, et VTA on ka teiste postituses mainitud ettevõtete suhtes kohaldanud vajalikke meetmeid järelevalve raames. Ja teinud seda VTA enda poolt võetud proovide tulemuste alusel. Kõik postituses nimetatud ettevõtted on saanud ettekirjutused rakendada meetmeid tarbijale ohutu toidu tagamiseks," sõnas Kalda.

"Kõik VTA poolt nimetatud ettevõtetest võetud proovid on samuti sekveneeritud, kuid neilt ei ole leitud L.mon tüve ST1247, mis on Euroopa Toiduohutusameti ja Terviseameti hinnangul kõrge virulentsusega. Seega ei ole nendes ettevõtetes tuvastatud tüved kokkuviidavad haigusjuhtumitega," lisas Kalda.

Kalda kommenteeris veel, et 11.10.2019 edastati M.V.Woolile kiri „Sekveneerimistulemuste edastamine ja menetlusosalise ärakuulamine“. Ettevõttele edastati proovide Listeria monocytogenes´e isolaatide sekveneerimise uued tulemused - tuvastati jätkuvalt Listeria monocytogenes ST-1247 tüvi.

Ühtlasi anti Woolile võimalus esitada asja kohta oma arvamus ja vastuväited.

Selle kirjaga andis VTA teada, et ettevõtte poolt alates märtsist 2019 a. rakendatud täiendavad meetmed ei ole olnud piisavad virulentse tüve Listeria monocytogenes ohjamisel. Seetõttu kaalutakse tõhusama meetme rakendamist ja ettevõtte tegevuse täielikku või osalist peatamist või sulgemist asjakohaseks ajavahemikuks.

"Menetlusosaline on oma arvamuse ametile ka esitanud. Käesoleva ajal ei ole aga VTA teinud otsust ettevõtte tegevuse täielikuks ega osaliseks peatamiseks," kinnitas Kalda.