Olev Kalda. Peeter Ernits Foto: Sven Arbet / Argo Ingver

Nädal tagasi tuli riigikogulane ja EKRE liige Peeter Ernits välja jahmatava teatega. Listeeriaskandaali põhisüüdistatav M.V.Wool on tegelikult halastamatu konkurentsisõja ohver. Lisaks Mati Vetevoolu firmale möllab listeeriabakter lubatust üle normi vähemalt kolme teise ettevõttes toodangus. Tagatipuks täidab Veterinaar- ja Toiduamet kogu loos kasuliku idioodi rolli ja selle juhid tuleks koheselt ametist vabastada.

Palju kära eimillestki

Maaleht kohtus Peeter Ernitsaga jooksval nädalal. Ernits ulatas kohtumisel Riigikogus üle kirjavahetuse Terviseameti ja M.V.Wooli nõukogu esimehe Meelis Vetevoolu vahel.

Selles seisab mustvalgel, et sel aastal on tänase päeva seisuga (14. oktoober – toim.) registreeritud 12 listerioosi haigusjuhtu. Virulentse ST-1247 genotüübi poolt põhjustatud haigusjuhte nende seas ei ole.

Suheldes Terviseameti kommunikatsioonijuhi Simmo Saarega, kinnitab ta, et „sellel aastal uuritud kultuuridest ei ole ühtegi ST-1247 genotüüpi tuvastatud.”

Just viimane virulentse tüvega bakter on kogu loos kurja juur. Sama tüve leiti kahelt hukkunult, kellest oli juttu ka ajakirjanduses, ning M.V.Wooli tehasest. Ei üheltki teiselt tootjalt.

Ernitsa järeldus siit on, et Terviseameti väljastatud info läheb vastuollu Veterinaar- ja Toiduameti omaga. Ja keegi peab valetama.

Tegelikkuses on asi proosalisem. VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda ei vaidle vastu, vaid hoopis kinnitab Terviseameti andmeid. Tänavu tõesti ühtegi listeeriasurma registreeritud ei ole. Mõlemad hukkunud, kes sel sügisel ajakirjanduse sütitasid, on eelmise aasta juhtumid.

Bakteri genotüübid on surnutel erinevad

Seejuures tasub märkida, et need kaks juhtumit ei olnud ainsad listeeriasurmad möödunud aastal. Terviseameti andmetel haigestus 2018. aastal listerioosi kokku 28 inimest. Neist lausa seitsmel korral lõppes haigus surmaga. Kui ka kahe hukkunu puhul viivad niidid Vetevoolu tehasesse, tuleb edasi küsida – mis põhjustas ülejäänud viis listeeriasurma.

Simmo Saar, kordas varasemalt teada olevat, et listeeriat esineb looduses ja toidus väga mitmel pool. Bakterit on leivas, piimas, kalas, loomadel, sõnnikus ja mujalgi. Bakteri genotüüpe on erinevaid. Samuti on genotüübid erinevad surnud inimestel. Millise algallikani hukkunutelt leitud bakteritüved viivad, ei ole teada. Ei ole põhjust arvata, et need viis surma on põhjustatud toidutööstuse poolt. Samas ei saa seda ka lõpuni välistada.

Kõige ohltikum on bakter kehva immuunsüsteemiga inimestele: vanurid, lapsed, HIV kandjad.

Vähemalt kolmel tootjal listeeria üle normi

Ernitsa teine väide, et listeeriabakterit leidub üle normi vähemalt kolmes teiseski Eesti kalatootjas, peab paika. Seda kinnitavad nii Terviseamet kui VTA teostatud analüüsid. Nimetatud firmad on Poseidon OÜ, Avektra OÜ ja PR Foodsi Gruppi kuuluv Vettel OÜ. Analüüsid tellis neilt seejuures M.V.Wool.

„Selline olukord ei ole esma- ega ka erakordne – iga klient võib vabalt valida labori, kus ta soovitud analüüsid teiste turuosaliste toodangust teha laseb,” sõnas Saar.

Positiivsete proovide tulemusel kutsus Avektra koheselt tooted turult tagasi. VTA on teinud neile ettekirjutuse - uued turule minevad tooted ei tohi listeeriat sisaldada. Sama ettekirjutus tehti ka Poseidonile. Tänaseks on ettevõte vastava toote tootmise lõpetanud.

„Nii Avektra kui Poseidon peavad piirangute leevendamiseks VTA-le tõestama nõutud ohutuse taset. Nende toodetes ei tohi Listeria monocytogenese arvukus säilivusaja lõpuks ületada 100 kolooniat moodustavat ühikut ühes grammis tootes,” sõnas Kalda.

Vettel OÜ on oma nõude juba täitnud. Lisaks on toodete säilivusajaks määratud 14 päeva ning selles kasutatakse säilitusaineid. Ettevõttele ettekirjutust ei tehtud.

Kalda rõhutas seejuures, et mitte ühegi nimetatud ettevõtte toodangus ei esinenud virulentse tüvega ST-1247 bakterit. Seda on leitud ainult M.V.Wooli tehasest.

„Peeter Ernitsa kolmas väide, et VTA ametnikud olid äärmiselt pahased kui M.V.Wool tellis konkurentide toodetest uuringud, pole kindlasti tõsi,” lisas Kalda.