Ootejärjekord PPA teeninduspunktis Foto: Madis Veltman

Kirjutasin 9. mail avaliku murekirja Politsei- ja piirivalveameti peadirektorile pärast kahetunnise elavjärjekorra läbimist isikutunnistuse taotlemiseks e-riigis.

Kirja sisuks oli mure PPA Tallinna Pinna tänava esinduse mõistusevastaselt pika järjekorra pärast ID-kaardi taotlemisel.

Tsiteerin: „Äkki olen naiivne, aga tundub, et meie e-ilma taustal on kaks tundi elavjärjekorda riigiametis ikkagi natuke liiast. Eriti veel kui tegemist pole eriolukorraga. Kui siia liita veel PPA Tallinna teenindustesse kohasesõiduks kuluv aeg, siis peab inimene kulutama ju riigiga suhtluseks kolm tundi tööpäevast või ööpäevast. Igal juhul liialt palju. Igal juhul ei tekita see riigi vastu suurt armastust, pigem vastupidi.”

Ja veel: „Minu kahetunnine kogemus Lasnamäel, Pinna tänava PPA teeninduspunktis meenutas kahjuks kunagiste lõbustusparkide õuduste tube. Selliseid, kuhu läksid sisse, teadmata, millal ja milliseid ehmatusi koged, enne kui välja pääsed. Aga naljakas oli toonases õudutoas vähemalt.

Lasnamäel naljakas ei olnud.”

Ekspert selgitab

„Soovime tulevikus dokumendi kulleriga koju saata,” loodab minu murekirjale vastuse andnud Kaija Kirch, PPA identiteedi ja staatuste büroo nõunik-ekspert.

Aga miks just tema, mitte peadirektor?

„Politsei- ja Piirivalveametis on arusaam, et spetsiifilisi teemasid selgitab eelkõige valdkonna asjatundja, kes igapäevaselt selle teemaga tegeleb,” andis teada PPA pressiesindaja Olja Kivistik.

Dokument või hädasolija

Alljärgnevalt siis nõunik-ekspert Kaija Kirchi selgitus:

„PPA on üks riigiasutustest, kus on järjepidevalt töötajaid ja resurssi koomale tõmmatud, et tööjõudu ja vahendeid võimalikult optimaalselt kasutada. Kui Tallinnas asuvas teenindussaalis ootejärjekorda üldse ei oleks, siis on oleks see riigi raha pillav kasutamine.

Tõsi on ka see, et kui PPA sees on vaja otsustada, kas pikeneb politsei kutsunud abivajaja või kord viie aasta jooksul dokumenti taotleva inimese ooteaeg, siis prioriteetne on hädas olev ja politsei kutsunud inimene.

Madal arendusvõimekus

Loomulikult püüame pingutada, et e-teenuste arendamise ja töö ümberkorraldamisega saaksime inimesi kiiremini teenindada ilma täiendavaid töötajaid võtmata. Meil on kavas mitmed uued e-võimalused, mis vähendavad vajadust teenindussaali kohapeale tulla. Peame tõdema, et vajalikud arendustööd on juba paari aasta jagu ootel, kuna Siseministeeriumi haldusala infotehnoloogia arendusvõimekus on madal ja kõiki vajadusi ei suudeta realiseerida.

Üks PPA põhilistest töövahenditest, millest sõltuvad kõik meie teenindajad, on dokumentide väljastamise infosüsteem, mis pärineb aastast 2000 ja vajab hädasti uuendamist. Sel põhjusel tekib meil teeninduses sageli tõrkeid ja kulub liiga palju nii teenindajate kui ka teenindavate väärtuslikku aega.

Uus järjekorrasüsteem

Kuna tegemist on väga suure ja keeruka süsteemiga, siis tehakse neid uuendusi sammhaaval, kuid sel aastal ei ole veel tulemusi lootust näha. Küll aga võtame juulist oma teenindussaalides kasutusele uue järjekorrasüsteemi, mis peaks klientide jaoks olema mugavam ja lihtsam.

Alates möödunud suvest on olnud võimalik ID-kaardi taotlus esitada e-taotluskeskkonnas ja inimene peab kohapeale tulema ainult kaardile järele. Seda võimalust on kasutanud juba üle 20 000 inimese. Soovime samamoodi käivitada passi taotlemise e-keskkonnas, praegu on see projekt pidevalt lükkunud nii arendajate kui ka rahapuuduse tõttu.

Lisaraha ootel

PPA ise neid teenuseid ei arenda, selleks on SMIT - Siseministeeriumi infotehnoloogia-ja arenduskeskus, kelle ülesanne on arendada kõigi siseministeeriumi valitsemisala asutuste e-võimekust. Kuna kõik need asutused on eluliselt olulised, siis oleme sageli olukorras, kus teenuste mugavust edendavad arendused jäävad elutähtsate ja kiireloomuliste arenduste kõrval sageli teiseks või kolmandaks.

Dokument kulleriga

Praegu suurendab teeninduste koormust lühiajalise töötamise registreerimine, sest välistööjõu kvoot on selleks aastaks taas täitunud. Selle koormuse leevendamiseks on praegu arendusfaasis lühiajalise töötamise registreerimine e-teenusena, kuid praegu ootab see uue ID-kaardi arenduste taga. SMIT on lubanud taotleda lisarahastust, et oleks võimalik see arendus sisse osta, kui endal jõudu ei ole.

Oleme mõelnud ka inimestele kulleriga dokumendi saatmise peale, kuid seegi vajab arendust ja on kavas ette võtta alles pikemas plaanis.

Kindlasti on meil arenguruumi teeninduste töökorralduse osas, tuleb värvata inimesed lahkunud kolleegide asemele – suur töökoormus ja intensiivne kliendisuhtlus esitab töötajatele väga kõrgeid nõudmisi.”

Nii selgitas olukorda Kaija Kirch, PPA identiteedi ja staatuste büroo nõunik-ekspert.

Head lugejad, kui soovite vahendada oma kurbi või rõõmsaid kogemusi seoses ID-kaardi ning muude dokumentide taotlemisega, siis on Maalehe kommentaarium selleks valla. Võib ka kirjutada aadressile rein.sikk@maaleht.ee.