Põllumajanduskoda ning ka varasemaid lipumärgi kriitikuid häirib peamiselt see, et 2009. aastal loodud ning toodetel üpriski levinud lipumärk tähistab küll toidu töötlemise asukohta, aga selle kasutamisel ei nõuta, et ka tooraine oleks eestimaine, nagu võiks eeldada.

Teisipäeva pärastlõunal saabub põllumajanduskojale patendiametist vastus, allakirjutanuks siseriiklike kaubamärkide ekspertiisi peaspetsialist: "Patendiamet vaatas Teie märkuse läbi ning [...] teatab, et ei loe märkust põhjendatuks."

"Saime oma pikale ja küsimusterohkele kirjale lakoonilise vastuse patendiametilt. Uskumatu ülbus ikka ametnike poolt," leiab Tiina Saron.

Patendiameti kaubamärgiosakond põhjendab Maalehele: "Sisulise vastuse esitamist kolmandate isikute märkustele seadus ette ei näe."

Avalehele
13 Kommentaari
Loe veel: