Droonifoto. Liigniiskuse tõttu raskesti ligipääsetavate põldude kontrollimisel on droon asendamatu abimees. Foto: Ago Tammik

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) andmetel käidi 2018. aastal vähemalt 5% pindalatoetuste taotlejaist kohapeal kontrollimas. Kokku tegi see 1056 kontrollitud taotlejat ja 129 500 hektarit toetusalast pindala.

Kontroll leidis, et rohumaade nõuetekohast hooldamist rikkus 25% neist toetuse taotlejaist.
Jätkuvalt on probleeme ka maakasutuse õiguslikkuse tõendamisega. Tihti taotleb põllule toetust maaomanik ise, kuid põllumajandusmaad ise ei hoolda.

Rohestamise toetuse osas tuvastas PRIA peamiselt ökoalade tavade järgimisega seotud rikkumisi. Ökoalade puhul oli peamine probleem selles, et need ei vastanud seatud nõuetele, näiteks ei olnud elemendid kehtestatud mõõtudega või paiknes põllumaal asuv või põllumajandusmaaga külgnev ökoala vales kohas.

Aastatega on üsna jõudsalt kavanud ka kaugseire teel tehtavate kontrollide osatähtsus.

PRIA on juba mitu aastat kasutanud drooni abi, et vaadelda läbipääsmatuid kohti ja lihtsustada sel viisil kohapealset kontrolli. Nt mullu oli vaja drooni abil kontrollida kohapealset olukorda seitsme taotleja 56 põllul, mis olid liigniiskusest tingituna muutunud raskesti ligipääsetavaks; selle käigus avastati rikkumised seitsmel põllul.

Lisaks kohapealsetele kontrollidele teeb PRIA toetuse saajatele ka administratiivseid kontrolle. Need toimuvad registripõhiste ristkontrollide pinnalt ja nende käigus selgitatakse välja samale maale toetuse topelt taotlejate arv.

Administratiivse kontrolli raames saab taotlejale saata n-ö eelkontrolliteatise, mis tähendab, et taotlejal on võimalik vead tähtajaks parandada, ilma et ta toetust vähendataks.

Loe lähemalt Maaeluminsteeriumi ajaveebist.