Foto: Põlva Jakobi Kool

Kohalike pedagoogide ja lapsevanemate algatusena loodud kristlik põhikool hakkab tegutsema Põlva ajaloolises pastoraadihoones ning sel sügisel alustavad korraga 1. ja 2. klass. Kava kohaselt lisandub igal aastal uus klassitäis õppureid ning nõnda kasvab kool aegapidi täielikuks 9-klassiliseks põhikooliks.

Algatusrühma liikmete sooviks on luua kogukondlikul koostööl ja kristlikul ilmavaatel rajanev kool, mis oma õpilastel võimaldab niihästi füüsiliselt kui ka emotsionaalselt turvalises keskkonnas omandada väärt haridus käsikäes väärtusharidusega.

Pühapäeval kell 13 Põlva Maarja kirikus algaval aktusel õnnistab piiskop Joel Luhamets kooli lipu, seejärel saavad õpilased kätte oma värsked teklid ja päevikud. Aktuse järel suundutakse üle tänava kooli ruumidesse, kus piiskop viib läbi õnnistamistalituse ning järgneb vabas vormis koosviibimine.