Alo Ervin on arheoloog ja Rail Balticu praegusel kujul projekteeritud trassile ehitamise vastane. Ta oli ürituse üks korraldajaid, kelle kutsel osales seminaril mitu avalikkuses tuntud inimest, keda teatakse kui keskkonnaprobleemide mõtestajaid ja selgeid seisukohti omavaid inimesi.

Järjekordne Rail Balticu juht astus tagasi

On ilmselt küll puhas kokkusattumus, aga märgiline siiski, et enam-vähem samal ajal, kui riigikogu konverentsisaalis algas Rail Balticust inspireeritud üritus, ilmus uudisteportaalides teade, et Balti riikide ühisettevõtte RB Rail alles märtsis ametisse astunud tegevjuht Timo Riihimäki astus tagasi.
AS RB Rail on Rail Balticu kolme Balti riigi ülene koordinaator, mille tegevusvaldkonna moodustavad raudtee projekteerimine, ehitamine ja turundamine. Mõni päev varem oli ameti maha pannud RB Estonia juht Riia Sillave. Eelmise aasta sügisel aga lahkus RB Raili juhi kohalt skandaali sattunud Baiba Rubesa. Nimelt süüdistas Rubesa mullu kolme Balti riigi valitsust projekti ebapiisavas rahastamises ja huvide konflikti sattumises.

Oli, kuidas oli – nüüd on Rail Balticu ehitamist koordineeriv asutus taas juhita, Riihimäki kohta täidavad kuni uue juhi leidmiseni teised juhatuse liikmed. Kuigi ametlikult minnakse Rail Balticuga justkui edasi, on Eesti Geograafia Selts kohtus apelleerinud kaebuse RB maakonnaplaneeringute vastu. 

Praeguse trassikoridori vastu on kohtusse ühisavalduse andnud ka Eesti Looduskaitse Selts ja MTÜ Avalikult Rail Balticust. Kokku esitati Rail Balticu maakonnaplaneeringute vastu kevadel kohtusse seitse kaebust, esimeses kohtuastmes tehtud otsused olid kõik Rail Balticu jaoks laias laastus positiivsed, aga mitu neist kaevati edasi järgmisse kohtuastmesse.

Avaldame valiku konverentsil kõlanud arvamusavaldustest.

Avalehele
126 Kommentaari
Loe veel: