Foto: Arno Mikkor

„2012. aastal korraldatud Maailmakoristuse aktsiooni käigus sai meile järjest selgemaks, et ainult koristuspäevadest jääb väheks, et maailm tõesti püsivamalt puhtaks saaks. Samas tundsime suurt emotsionaalset toetust paljude inimeste poolt kõige erinevamatest eluvaldkondadest, kelle jaoks unistus puhtast planeedist on muutunud väga oluliseks. Leidsime, et on õige aeg kutsuda need inimesed kokku ja küsida neilt otse: mida me peaksime koos edasi tegema,“ selgitas Rainer Nõlvak.

Pädastesse kogunes enam kui viiskümmend maailma juhtivat ökomõtlejat, ühiskonnategelast, kogukonnaliidrit, tootjat, disainerit, jäätmekäitlejat ja mitmete teiste eluvaldkondade esindajat, kes töötasid kahe päeva jooksul erinevates töögruppides, et leida lähtepunktid, mille järgi hakata kujundama järgmisi samme liikumiseks jäätmevaba maailma poole nii kohalikul kui globaalsel tasandil. Välja pakuti enam kui sada ideed, millega saab kompleksselt edasi minna nii hariduse, majanduse, loodusressursside, poliitika, seadusandluse, ühiskonnakorralduse, kultuuri, turunduse, meedia kui ka sotsiaalvõrgustikuke valdkonnas.

„Kui me ajurünnakut alustades mõtlesime, et saame juba õhtuks joonistada paberile mingi ühese plaani, siis nüüd on meile selge, et päriselt puhta maailma juurde jõuame nii, nagu kasvab rohi – selleks on vaja teha väga palju erinevaid, üksteist toetavaid tegevusi," lausus Rainer Nõlvak ning lisas, et see on võimalik ainult läbi isikliku siira vaimustuse.

Puhta Maailma konverentsil ettekandega esinenud Daniella Russo (USA, PlasticPollutionCoalition) tõdes samuti, et ajurünnak oli oluline edasiminek teel puhtama maailma poole, sest on ilmselge, et koristusaktsioonidest üksi ei piisa. „See on vaid osa paljudest lahendusest. Meie eesmärgiks on välja selgitada võimalikult palju lahendusi ja võimalusi ideid edasi arendada.“

Ajurünnaku ideedega hakatakse edasi töötama kohe ja laiemas ringis - täna Tallinnas alanud ja samuti Teeme Ära liikumise poolt korraldatud Puhta Maailma konverentsil, kuhu on saabunud ligi 180 keskkonna-algatuste eestvedajat 40-st erinevast riigist - suurem osa konverentsil osalejatest on 2012. aasta Maailmakoristuse üleriigilisi aktsioone käivitanud ning juhtinud vabatahtlikud.