Sakus Põllu 2 on eraldi pakendikonteiner olemas juba praegu, nagu ka konteinerid paberi ja papi ning biolagunevate jäätmete jaoks. Segaolmejäätmete 4,5kuupmeetrist konteinerit väiksema vastu vahetada pole ühistul siiski õnnestunud, kuna olmejäätmete, sealjuures proportsionaalselt ka segaolmejäätmete hulk on kasvanud. Sven Arbet

Kuna eestlased on üldse loiud prügi sorteerima, liiatigi peab Eesti aastaks 2020 suunama ringlusse 50% olmejäätmetest, kavatseb keskkonnaministeerium kõiki majapidamisi kohustada koguma pakendeid eraldi ning selle tarvis tuleb iga era- ja kortermaja juurde paigaldada konteiner, kott või midagi kolmandat.
Pakendite äravedu saab elanikele olema tasuta, kuid konteiner, kott või muu vahend nende kogumiseks tuleb hankida ja vajadusel selle eest maksta korteriühistul või eramaja elanikul endal.
Kuidas uus pakendite kogumise korraldus reaalselt toimida võiks, oskab aimata Saaremaa valla jäätmete peaspetsialist.

Avalehele
279 Kommentaari
Loe veel: