Lagunev korterelamu Ellamaal. Foto: Sven Arbet

2013. aastal oli Eestis 476 tühja või osaliselt tühja korterelamut, mis vajasid lammutamist või korda tegemist. Kõige rohkem oli selliseid maju Valga piirkonnas.

Riigi vaatenurka tühjenevate korteramajade probleemile ja kavandatavat näidisprojekti tutvustas neljapäeval Valga raudteejaamas toimunud teemapäeval "Kelle asi on kolemaja?" Rahandusministeeriumi riigivara osakonna projektijuht Dimitri Moskovtsev.

Pilootprojekti eestvedaja sõnul on esmaseks eesmärgiks töötada välja meetod või juhend, kuidas omavalitsused võiksid pooltühjade hoonetega edaspidi tegeleda. Vajadusel tehakse ettepanekud ka seadusandluse muutmiseks. Rahandusministeerium otsustab lähikuudel, milliste omavalitsustega pilootprojekti läbi viia.

Teemapäeval otsiti omavalitsuse, omanike ja seaduseandjate kohtumisel lahendusi, kuidas tegeleda ääremaade tühjenevate kortermajade probleemiga.

Kohale saabunud riigiametnikele, linnade planeerijatele ja teistele huvilistele tutvustati Valgas kasutavaid lahendusi. Väheneva elanikkonnaga piirilinnas on tühjaks jäävate hoonetega tegeletud aktiivselt juba aastaid. Omavalitsus püüab väärtuslikud ehitised säilitada ja neile uut rakendust leida, lagunenud ning ohtlikud aga lammutada. Viimastel aastatel on linnas lammutatud kümmekond maja, kuid likvideerimist vajaks kuni sada mahajäetud hoonet.

Päeva alguses külalistele linnaekskursiooni teinud arhitekt Jiri Tintera hinnangul ei peaks kahanemist häbenema, vaid võtma seda kui paratamatust. “Kui inimene kaalust alla võtab, läheb tal väiksemaid riideid tarvis. Valga on kõvasti kaalus ehk elanike arvus alla võtnud ning linnaruum peab kahanema sellele vastavalt, ” rääkis Tintera.

Rahandusministeeriumi planeerimisosakonna nõunik Andres Levald tutvustas kuulajatele korterimajanduse kohanemisest kahenevas Euroopas. Levaldi sõnul ei ole tühjenevad kortermajad ainult Eesti ja Valga mure, vaid elanike arvu kahanemisega toimetulek on suurenevaks probleemiks paljudes Euroopa riikides.

Päeva lõpetas Urmas Vaino juhitud paneeldiskussioon, kus kolemajade probleemile otsisid lahendust lisaks Dmitri Moskovtsevile ka Õiguskantsleri Kantselei ettevõtluskeskkonna osakonna juhataja Evelin Lopman, Eesti Omanike Keskliidu juhatuse liige Andry Krass ja Valga vallavanem Margus Lepik.

Arutelu tulipunktiks kujunes küsimus, kas hooletusse jäetud kinnisvara sundvõõrandamine peaks olema senisest lihtsam.