Foto: Andres Putting

Eesti Jahimeeste Selts saab nelja projekti elluviimiseks kokku 160 960 eurot, mille hulgas on nii pikkade traditsioonidega ajakirja Eesti Jahimees väljaandmine kui ka elektrooniliste õppematerjalide valmistamine. Samuti ühtse jahilubade andmebaasi loomine ning trofeenäituste läbiviimine.

„KIK on meie tööd ja arengut rahaliselt toetanud palju aastaid,“ ütles Andres Lillemäe Eesti Jahimeeste Seltsist. „Ajakiri Eesti Jahimees on arenenud ja kasvanud praegusele kvaliteedile ja tiraažile suures osas just tänu KIKist saadud finantstoele. Tähtis on ka toetus jahidokumentide väljastamise ja haldamise süsteemi arendamiseks,“ ütles ta.

Suurim toetussumma läheb piiratud eelarve tingimustes erametsandusse. SA Eesti Erametsakeskus saab KIKist 2 381 985 eurot, et toetada metsade uuendamist, metsamajanduskavade koostamist, metsamaaparandust ja suurendada metsaomanike teadlikkust säästvast metsamajandamisest ning seeläbi aktiveerida metsaomanikke kasutama parimat praktikat metsakasvatuslikel tegevustel. Projekti sihtrühmaks on erametsaomanikud, metsaomanike organisatsioonid, metsandusvaldkonna konsulendid.

Eesti Maaülikooli viit projekti toetab riik 208 014 euroga. Rahastatakse nii uuringute läbiviimist kui ka andmebaaside arendamist. Samuti erialaajakirjade "Metsanduslikud Uurimused" ja "Baltic Forestry" väljaandmist.

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit saab 50 160 eurot, et hinnata Eesti metsasektori konkurentsivõimet. Samuti toetab riik metsa- ja puidutööstussektori arenguks vajalike statistiliste ülevaadete koostamist ning esitlust. Projekti tulemusel valmiv avaldatakse EMPL kodulehel ja infokirjades, samuti tutvustatakse neid EMPL poolt korraldatavatel kontaktpäevadel ja seminaridel.

Luua Metsanduskool saab KIKilt 36 048 eurot Eesti esindamiseks Euroopa metsanduslikel kutsealavõistlustel ja Baltimaade võistluste korraldamiseks 2017. aastal

Lisaks saavad riigilt antud taotlusvoorust toetust Eesti Naisküttide Selts, Keskkonnaagentuur, Keskkonnaamet, Trikamba OÜ ja Valgamaa Jahimeeste Ühistu.

Järgmine keskkonnaprogrammi taotlusvoor avatakse eeldatavasti 2017. aasta alguses.