Foto: Kenno Soo

Vastuseks Saaremaa valla päringule andis keskkonnaamet teada, et alalise lennuloa kooskõlastamine tuleb kõne alla, kui lendamisega ei häirita lindusid ning saarel maandumiseks kasutatakse olemasolevaid põlde. Lendamine oleks keelatud lindude suvisel pesitsusperioodil 15. aprillist 31. juulini ning vältida tuleb üle laidude lendamist, kirjutab Saarte Hääl.

Alalise lennuloa väljastamine võimaldab talviste keeruliste ilmastikutingimuste korral kasutada elanike transportimiseks helikopterit vastavalt vajadusele. Kehtiva korra kohaselt annab loa lendamiseks lennuamet ja lend peab olema kooskõlastatud keskkonnaministeeriumiga.

Kihelkonna osavallakogu esimees Karl Teär märkis, et Vilsandi lennuühendusest on räägitud ligemale kaks aastat, kuid siiani pole vilsandlastele lendude võimalikkuse osas erilist lootust antud.

Ehkki vald peab tooma saarele esmatarbekaupu ning vedama inimesi saarele ja saarelt ära vähemalt kümne päeva jooksul, ei võimaldanud ilmaolud seda sel talvel teha. Olude sunnil tegid saareelanikud mitu riskantset paadireisi, et tuua saarele toiduaineid ja viia inimesi arstile.

“Ei saa ju inimeste elu ja tervist kogu aeg ohtu seada [põhjusel], et hülged tahavad sigida ja keskkonnaametnikud elada,” märkis Teär, kes peab keskkonnaameti rangelt keskkonnakaitsele suunatud hoiakute leevenemist inimlikkuse märgiks.