Foto: Sven Arbet

Nii nagu varasematel aastatel, said ka tänavu vaid mõne minuti jooksul otsa kõik püügiload Saare- ja Hiiumaal. Teistes maakondades on vähipüügilube vabalt saada.

Saaremaal oli jagamisel 1044 ning Hiiumaal vaid 87 vähipüügiluba. Saaremaal anti ühele soovijale ühe püügipiirkonna piires luba püügiks ühe ööpäeva jooksul. Keskkonnaameti jahindus- ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko ütles Saarte Häälele, et suurema koguse lubade saamiseks on tavapärane praktika täita taotlusi kontoris või veebis perekonniti.

Mandri-Eesti maakondades on igaühes jagamisel 10 000 vähipüügiluba.

Vähirikkamate veekogude arv Eestis küündib seitsmekümneni, aga vähiveekogusid kokku on üle kahesaja. Seega on ka mujal piisavalt võimalusi vähipüüki harrastada ning paljudes maakondades on jätkuvalt vabu püügivõimalusi, kirjutab Lääne Elu.

Vähipüük kestab 1. augustist 31. augustini. Vähki võib püüda ainult kalastuskaardi alusel ja vähipüügivahendite ehk vähinata ja -mõrraga. Kalapüügiseaduse järgi ei ole lubatud kala ja jõevähi püük ilma püügivahendeid kasutamata. Seega on käega vähi püüdmine keelatud.