Foto: Sven Arbet

"Selline läbipaistvus suurendab usaldust kohalike omavalitsuste vastu," ütles riigihalduse minister Arto Aas. "Samuti aitab see kaasa kohalike omavalitsuste tegevuse tõhusamaks muutmisele, aruannete arvu vähenemisele ning toetab vabaühendusi ja ettevõtteid neile tegevuseks vajaliku taustinfoga."

Rahandusministeeriumi kodulehe kaudu kättesaadavas Riigiraha avalikus rakenduses on praeguseks avalikustatud kohaliku omavalitsuse raamatupidamise info klassifikaatoriga määratud detailsuses.

Seni ei ole Riigiraha rakenduses võimalik tehinguid eristada nende tehingupartnerite lõikes, kes on väljastpoolt avalikku sektorit. Eelnõu rakendamisel tekib ülevaade, mis summas, mis tegevusalas ja milliseid tehinguid on kohalik omavalitsus teinud iga konkreetse tehingupartneriga.

Eelnõuga muudetakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadust, et selle kaudu rakendada korruptsioonivastase strateegia ja avatud valitsemise partnerluse tegevuskavades ette nähtud tegevusi.