Foto: Andres Putting

Sealsed ametivõimud teatasid 23. aprillil, et Ungarist leiti hukkunud metssiga, kellel tuvastati seakatk. Teadolevalt on see esimene katkujuhtum riigis.

Metssiga leiti Põhja-Ungarist Gyöngyösi linna lähistelt, umbes 5 km kaugusel Slovakkia ning 20 km kaugusel Ukraina piirist.

Rootsi veterinaarameti spetsialisti Karl Stahli sõnul räägib asjaolu, et taud tuvastati üsna sisemaalt, sellest, et see on riiki toodud inimeste poolt. Ta kahtlustab sama juhtumit, mis Tšehhiski, kus katku leiukohast lähim taudijuhtum jäi 50 km kaugusele, vahendab Eesti Jahimeeste Selts.

Maailma Loomatervise Organisatsiooni (OIE) andmetel nakatus esimene metssiga Tšehhis tõenäoliselt toidujäätmete kaudu, mis jäeti piirkonda paikkonnas asuvas tööstushoonetes töötavate välisriigi kodanike poolt. Kuna kõik asjaolud pole veel teada, uurib OIE sealse seakatkujuhtumi leviku põhjusi ja epidemoloogiat täpsemalt.

Nii Tšehhi kui Ungari puhul on esimene seakatku juhtum tuvastatud ida poolt riiki kulgeva tiheda liiklusega maantee lähistel.

Sel aastal on metssigadel Euroopas tuvastatud üle 2300 seakatku juhtumi. Eelmisel aastal leiti sama ajaperioodi jooksul umbes 800 katku nakatunud metssiga.

Eestis on käesoleval aastal (2. aprilli seisuga) seakatk diagnoositud 177 kütitud või lõpnuna leitud metsseal.

Vaata metssigade küttimis- ja leiukohti ülevaatlikult kaardilt:Allikas: veterinaar- ja toiduamet