Läänemaa ettevõtted Foto: Rauno_Volmar

Ridala volikogu liikmete meelsus Haapsaluga ühinemise osas oli varem üle noatera liitumist pooldav, kuid volikogu lõpliku otsuse tegi ettearvamatuks see, et rahvaküsitluses osalenud Ridala valla inimesed olid napilt ühinemise vastu. Seepärast võis mõni volikogu liige teha otsuse rahvaküsitluse tulemuste põhjal, kirjutab portaal Läänlane.

Ridala vallas oli rahvaküsitluse nimekirjades 2775 elanikku. E-küsitluses oli ühinemise poolt 72 ja vastu 70 inimest. Küsitluspunktis ja kodus vastas “jah” 81 ning “ei” 90 hääletajat.

Kokku oli hääletanuid 313, neist pooldasid ühinemist 153 inimest, vastu olid 160 hääletanut. Üks küsitlusleht oli kehtetu. Seega olid kokkuvõttes napilt ülekaalus need, kes Haapsaluga ühinemist ei poolda.

Haapsalu linna ja Ridala valla ühinemise rahvaküsitlusest võttis Haapsalus osa kokku 366 inimest ehk 4,2% hääleõiguslikest elanikest. Ühinemise poolt oli 286 haapsallast ja ühinemist ei pooldanud 80 vastanut..

Küsitluspunktis hääletanute arv oli 168, e-hääletusest võttis osa 198 inimest.

Haapsalus oli hääletamise ajal 8685 vähemalt 16-aastast hääleõiguslikku elanikku.

Haapsalus elas aasta alguses 10 146 ja Ridalas 3343 inimest.