Euro kurss langes. Foto: Sven Arbet

Varem maksis haigekassa lisahüvitist neile patsientidele, kes tasusid soodusravimite eest aastas rohkem kui 384 eurot. Nüüd rakendub lisahüvitis juba alates 300 eurost aastas.

Täiendav ravimihüvitis on rahaline hüvitis, mida makstakse kindlustatud isikule rahalise hüvitisena lisaks kalendriaastas saadud ravimisoodustusele. See aitab kompenseerida ravimitele tehtavaid kulutusi eelkõige neil kindlustatutel:

- kes kasutavad kalleid ravimeid;

- kes põevad kroonilisi haigusi ja peavad seetõttu manustama ravimeid pika aja vältel;

- kes peavad kasutama mitut ravimit.

See, kui palju hüvitist makstakse, sõltub ravimitele kulutatud summast. Konkreetsete arvutuse näidetega saab tutvuda haigekassa kodulehel www.haigekassa.ee -> Inimesele -> Hüvitiste ja tasude määrad -> Täiendav ravimihüvitis.

Meeles tuleb pidada, et ravimitele kuluva raha arvestuse ehk täiendava ravimihüvitise alussumma on alati madalam kui soodusretseptidele tegelikult kulutatud summa. Selle arvutamisel ei võeta arvesse kohustuslikku omaosalust retsepti kohta (100%, 90% ja 75% soodusretseptide korral 1.27 eurot ja 50% soodustusretseptide korral 3.19 eurot ühe retsepti kohta) ning ravimite hinnaosa, mis ületab piir- või hinnakokkuleppe hinda. Antud hüvitise arvutamisel ei võeta arvesse ka käsimüügiravimitele ja soodustust mitteomavatele retseptiravimitele tehtud kulutusi.

Täiendava ravimihüvitise taotlemiseks tuleb haigekassale esitada avaldus klienditeenindusbüroos või riigiportaalis www.eesti.ee. Avaldus tuleb esitada vaid üks kord ja seda võib teha juba enne ravimite ostmist. Edaspidi peab haigekassa ise arvet retseptiravimitele kulutatud summa üle ja teeb riigiportaalis esitatud pangakontole väljamaksed.

Hüvitist makstakse jaanuaris, aprillis, juulis ja oktoobris. Pärast avalduse esitamist kontrollib haigekassa, kas taotlejal on olnud hüvitisõigust ka kahel eelmisel aastal. Kui jah, saab kindlustatu hüvitist ka nende aastate eest.

Oluline on see, et enne 1.01.15 ostetud ravimitel kehtib vana hüvitise arvutamise kord, millega saab tutvuda haigekassa kodulehel www.haigekassa.ee. Täpset teavet oma isikliku täiendava ravimihüvitise arvutamise kohta saab kontrollida riigiportaalis www.eesti.ee - >E-teenused -> Kodanikule - > Tervis ja Tervisekaitse -> Ravimi­hüvitised.