Ökodukt Tartu maanteel Foto: Andres Putting

Tallinn-Tartu maantee ehituse jaoks Koselt-Mäoni on ettenähtud 170 miljonit eurot.

Majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala kulud kasvavad tuleval aastal enam kui 40 miljoni euro võrra ja moodustavad 704,4 miljonit eurot.

Holsmer ütles, et mahukas on nii riigimaanteede kui ka kohalike omavalitsuste teede rajamine. Riigimaanteede projektidest on veel ulatuslikumad Tallinna ringtee ehituse teine etapp, mille hulgas on ka Juuliku sõlm, Narva Maantee liiklussõlmede ehitus, Pärnu-Ikla maantee sõlmpunktid, algab ka Põltsamaa-Tartu maantee möödasõidualade ehitamine, ehitustegevus on kavas ka Tallinn-Pärnu ja Pärnu-Rakvere-Sõmeru teelõikudel.

Kohalike omavalitsuste teede projektidest on tähtsal kohal Tallinna oluliste liiklussõlmede – Haabersti ja Russalka ristmiku – ehituse rahastamine. Tallinnas rekonstrueeritakse ka Gonsiori tee. Tartus on idapoolse ringtee ehitusel kolm etappi, Narvas aga TNT transiiditee rekonstrueerimine.

Kõigi nende ettevõtmiste rahastamine toimub välisabist laekunud vahendite tugeval toetusel.

Rida investeeringud suunatakse veel raudtee, parvlaevaliikluse ja lennuliikluse korraldamisega seotud mahukatesse projektidesse.