Seitse tuhat eurot sularaha Foto: Sven Arbet

Euroopa Komisjon avas teavitus- ja müügiedendusmeetme taotlusvooru. Põllumajandustoodetele uute turgude leidmist toetatakse 2017. aastal kokku 133 miljoni euroga.

Teavitus- ja müügiedendusmeetme eesmärk on tugevdada Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide toidutootjate konkurentsipositsiooni. Toetust on võimalik taotleda põllumajandus- ja toidusektori organisatsioonidel, mis ühendavad tootjaid ja töötlejaid. Toetusmäär olenevalt programmi tüübist ja sihtturust on 70–85 protsenti.

Meetme toel saab korraldada põllumajandussaaduste ja toidutoodete tutvustamise teavituskampaaniaid EL siseturul ning kolmandates riikides.

Meetme eelarvest on kavandatud:

  • 43 miljonit eurot mitme EL liikmesriigi koostöös esitatavate programmide kaasrahastamiseks;
  • 85,5 miljonit eurot programmidele, mille taotlejad on pärit ühest liikmesriigist.

4,5 miljoni euro suurusele reservile avatakse eraldi taotlusvoor erakorraliste turuhäirete korral.