Kõljala Põllumajanduse osaühingu juht Tõnu Post. Foto: Sven Arbet

„Presidendi autasu on alati suur tunnustus, loomulikult on mul väga hea meel, et minu tööd on selle vääriliseks peetud,” reageerib Post uudisele telefonis. Kuigi tal on palju ameteid – EPKK nõukogu aseesimees, tõuloomakasvatajate ühistu nõukogu liige, Saaremaa piimaühistu nõukogu esimees – usub ta, et on tunnustuse pälvinud oma igapäevase töö eest piimatootjana.

”Vähemalt enda jaoks on see töö mulle kõige tähtsam, olen iga päev selle sees, see meeldib mulle ja on väga tore, kui seda märgatakse.”

Tõnu Post juhib Saaremaa suurimat põllumajandusettevõtet, Kõljala Põllumajanduse Osaühingut. See ettevõte areneb nii, nagu käib trepist üles minek – iga aastaga jälle aste kõrgemale.

Nii ehitati kümnekonna aasta eest esimene uus laut, seejärel osteti lisaks Kõljala osaühingule ära ka Valjala OÜ koos sealse robotlaudaga, mullu valmis järgmine uus laut, kus lehmadel taas paremad elu- ja söömistingimused.

Kui 2016. aastal lüpsid ettevõtte lehmad keskmiselt üle 11 tonni piima, siis 2017. aasta tulemus on 12,4.

Võrdselt loomapidamise kasvuga on suurenenud ka maaomand ning järjest paremaks on töötatud saagid rohumaadelt ja viljapõldudelt. Kõljala POÜ on aastaid tulnud viljelusvõistluse esikolmikusse. Mullu pandi taas maha mais, et lehmadel oleks rohkem energiat piima toota. Pidevalt uuendatakse rohumaid. Samuti, läbimõeldult ja vastavuses kõige muuga, on uuendatud põllutehnikat.

Ettevõtte pideva tõusu saab väga otseselt panna selle juhi Tõnu Posti arvele. Loomaarsti haridusega Post teab väga hästi, mida vajab lehm, et terve ja tootlik olla, ta tunneb läbi ja lõhki nii piimakarja tervishoidu kui söötmist.

Kui öeldakse, et piimatootmisettevõttes on lehm peamine tootmisvahend, siis kõlab see üldjuhul pigem kriitilselt. Tõnu Posti puhul on asi vastupidi: peamisest ja kõige tähtsamast tootmisvahendist tuleb hoolida, tema eest hoolitseda ning tagada kõik, mis ta vajab.

„Meie käime igal suvel, kui toimub saarte vissivõistlus, Tõnu ilusate loomade peal oma silma nuumamas,” ütleb tõuloomakasvatajate ühistu seemendusspetsialist Toomas Raaper, kes nimetab end ja oma kogenud loomakasvatajatest sõpruskonda, kelle hulka kuulub ka Tõnu Post, „lehmalembelisteks”. Ei ole vist mõtet lisadagi, et on harv juhus, kui Kõljala POÜ lehmad sellelt vissikonkursilt kõiki tiitleid oma lauta ei vii.

„Tõnu lauta võib minna millal tahes, pole vaja ette teatada – alati on seal kõik puhas ja korras, lehmad on ilusad ja neil on ees piisavalt sööta. Ja Posti lehmade sööt on kvaliteetsööt!” kiidab Raaper.

Tõnu Posti tugevamateks külgedeks peab ta seda, et ta teeb kõike mõistusega - arukalt ja läbimõeldult. Lisaks tõstab ta esile järjekindlust ja järjepidevust. See käib nii Kõljala POÜ tegemiste kui ka Postide pere kohta. Poeg Lauri on isa jälgedes loomakasvataja ning tütar Piibe võtab Saaremaa põldudelt rekordsaake.