Foto on illustratiivne Foto: Annika Haas

Vastab Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Leonid Siniavski:

15–16aastasel koolikohustuslikul alaealisel on lubatud teha mitmesuguseid kergeid töid, sealhulgas toitlustus- või majutusettevõttes tehtavad abitööd, näiteks laudade katmine, nõude koristamine või pesemine, ruumide koristamine.

Kuna on tegemist kohvikuga, kus pakutakse ka alkoholi, siis tuleb teada, et alkoholiseadus keelab rakendada alaealist töödel, mis on seotud alkoholi käitlemisega, välja arvatud ladustamisel või edasitoimetamisel kaubanduslikul eesmärgil, kui on tagatud, et alaealine puutub selle käigus kokku üksnes avamata pakendis alkoholiga. Reeglid on ranged ega tee erandeid sõltuvalt sortimendi suurusest.

Nõusoleku andmisel tuleks kindlasti kaaluda, kas ettekandja tööga võib kaasneda raske füüsiline töö, sundasend, suvine töötempo, mis ei pruugi alaealisele tervikuna sobiv olla.