Raha Foto: Ago Tammik

2015. aasta 1. jaanuarist suurenes töötutoetuse määr 3.62 eurolt 4.01 euroni päevas ehk 112.22 eurolt 124.30 euroni kuus.

Alanud aastast on töötuskindlustusmakse määrad töötajale 1,6% (2014. aastal oli 2%) ja tööandjale 0,8% (2014. aastal oli 1%).

Töötukassas käivitub ka uus teenus - “Minu esimene töökoht”. Nimelt maksab töötukassa erialaoskuste ja töökogemusteta 17-29aastase noore tööleaitamiseks tööandjale palgatoetust ja hüvitab koolituskulu.

Töötukassa aitab noori

Aidatakse noort, kes on olnud töötuna registreeritud järjest vähemalt neli kuud ega ole tööd leidnud ning kellel puudub erialane haridus (on alg-, põhi- või üldkeskharidus) ja kellel ei ole töökogemust või see on lühiajaline (on viimase kolme aasta jooksul töötanud vähem kui aasta või on kokku töötanud vähem kui kaks aastat).

Tööandja peab noorega sõlmima tähtajatu töölepingu või vähemalt kaheaastase tähtajalise lepingu ning võimaldama talle vajadusel väljaõpet töökohal ja/või osalemist tööalasel koolitusel. Palgatoetust makstakse tööandjale 12 kuu eest ja 50% töötaja ühe kuu töötasust (mitte rohkem kui kahekordne alampalk). Tööalase koolituse kuluks hüvitatakse tööandjale kuni 2500 eurot kahe aasta jooksul noore töötaja tööleasumisest arvates.