Foto: Aldo Luud/EPL arhiiv

Lisaks makstakse ettevõttele ühe lätlase kohta kuni 720 eurot mentorlustasu ja toetatakse kvalifikatsiooni saamise kulu.

Valka linnapea Vents Armands Krauklise hinnangul töötab Eestis hinnanguliselt 500 nende valla elanikku. Teisel pool piiri töötamine pole uus nähtus ning Eesti töötukassa on juba aastaid aidanud Läti, nagu ka teiste Euroopa Liidu riikide sellest huvitatud tööotsijatel Eestist tööd leida.

"Lätlaste huvi Eestis töötamise vastu on võrdlemisi suur ning on viimaste aastatega kindlasti suurenenud," kinnitab töötukassa Valgamaa osakonna tööandjate konsultant Pille Mumm. "Lätlased on valmis tööle liikuma ka Põlvamaale, Tartusse ja Tallinnassegi."

Eesti keel on töötukassa abiga võimalik osaliselt selgeks õpetada sõltuvalt rahakasutusest vähemalt 25 inimesele. Võimalust lõunanaabrite keeleõpe kinni maksta tutvustati kolmapäevasel Valga valla tööandjate infopäeval, kus oli Mummi sõnul kohal üle 20 kohaliku tööandja. Kaks tööandjat avaldasid töötukassa teenuste paketi võimaluse vastu kohe ka konkreetset huvi.

"Arvesse lähevad ettevõtted, kes tegutsevad või kelle juriidiline aadress on Valga vallas ning kes võtavad tööle või kelle juures juba töötab Valka vallast pärit inimesi," räägib Mumm. Eesti keele oskuse eest hoolitsev tööandja võib sobiva õpetaja ise valida. Töötukassa hüvitab täiskasvanute koolituse seaduses nimetatud täiendkoolitusasutuse pidaja poolt läbiviidava täienduskoolituse kulud.

Töötukassa projekti eelarve on 105 002 eurot, millest 85% rahastatakse programmi Interreg Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi „Eesti-Läti tööturgude integreerimise ja piiriülese töötamise toetamine“ eelarvest ning 15% töötukassa eelarvest. Keeleõppe toetamine on osa laiemast programmist, mis edendab piiriülest koostööd ning toetab muuhulgas erineval moel Valga ja Valka ühise identiteedi loomist.