Töötukassa Foto: Andres Putting

Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli sõnul saavad uutest tööandjate konsultantidest inimesed, kes on kohalikule tööandjale töötukassas esimeseks kontaktiks ja edaspidiseks partneriks. „Tööandjate konsultandid suhtlevad aktiivselt kohalike tööandjatega, teavad nende tegevusalasid ja tööjõuvajadust ning on tööandjatele abiks sobivate töötajate leidmisel.

Järgmisel aastal rakenduva töövõimereformi valguses on uute töötajate ülesandeks nõustada ettevõtteid ka tööotsija individuaalsetest vajadustest lähtuvate töökohtade loomisel ja kujundamisel. Selleks arutatakse koos tööandjaga läbi erinevad võimalused erivajadustega inimeste tööleaitamiseks – olgu selleks töökoha füüsiline kohandamine, osaajaga töötamine, jagatud töö, paindlik tööaeg või tugiisikuga töötamine,“ lisas Paavel.

Tööandjad saavad tööandjate konsultantidelt infot ja tuge kõigi tööandjatele suunatud töötukassa teenuste kasutamisel - nt töövahendus, tööpraktika, noore töötu vanuses 17-29 töölevõtmisel palgatoetuse taotlemine  ja kõikide teiste koostöövõimaluste kohta töötukassaga.

Kõigi tööandjate konsultantide kontaktid võib leida SIIT.