Raplas kukkus elektripost BMW peale Foto: Siim Solman

„Suur osa tormikahjudest tekib tavaliselt tuulega lendama läinud esemetest - näiteks aeda seisma jäänud aiamööbel võib suure tuulega vigastada kasvuhoone konstruktsiooni või talveks hoovi jäänud batuut lennata vastu aeda. Kui tuulega viidud esemed tekitavad kahju naabrile, siis vastutuskindlustuse olemasolul on need riskid kaetud ning kahju hüvitab kindlustus, vastasel juhul võib naaber esitada kahjunõude eseme omanikule,“ märkis Swedbanki investeerimise ja kindlustuste osakonna juhataja Katre Uibomäe.

Kindlustusseltsid hüvitavad tormist tekkinud kahjud, samas keegi ei soovi tormi tagajärgedega silmitsi seista. Siin on viis lihtsat soovitust kuidas tormikahjusid vältida:

  1. Tõsta kõik aias olevad lahtised esemed (aiamööbel, batuudid, aiakoristusvahendid jms) varjulisse kohta.
  2. Hoia aiaväravad lukustatult/riivistatult - suure tuulega lahti tulles võivad need näiteks kahjustada lähedal asuvaid sõidukeid.
  3. Ära pargi autot suuremate puude alla - puu murdumisel võib see sõidukit kahjustada.
  4. Ära pargi tormi ajal sõidukit veekogu kalda lähedale - vee tõustes võib vesi tekitada kahju.
  5. Kodust pikemal äraolekul on mõttekas ühendada elektrivõrgust lahti erinevad elektroonikaseadmed. Kui elektriliinid saavad tormiga kahjustada võib tekkida ülepinge, mis võib omakorda kahjustada elektroonikaseadmeid või neid vooluvõrku ühendavaid adaptereid.