Margus Muld räägib Kaiu uues farmis, et Trigon Agri suurendab Kaius lehmade arvu 1200ni, Väätsale aga ehitatakse uus laut 3600 loomale. Foto: Bianca Mikovitš

Sel kevadel omandas AS Trigon Agri (oma tütarettevõtte Trigon Dairy Farming kaudu) majandusraskustes sipleva põllumajandusettevõtte Väätsa Agro AS.

“Oleme väga rahul Väätsa Agro ostuga, nüüd rajab Trigon Agri siia Euroopa suurima farmikompleksi – Väätsal tõstame loomade arvu 3600ni ja Kaius 1200ni, nii et kokku lüpsaks Kesk-Eestis 4800 lehma ja 4800pealine oleks ka meie noorkari,” teatab ettevõtte tegevjuht Ülo Adamson. “Varem olen selliseid farme näinud vaid Ukrainas ja USAs.”

Ise ka töötlejateks

2013. aasta lõpul või hiljemalt 2014. aastal on kavas Väätsa–Kaiu ühisfarmis 5000 lehmalt lüpsta 130–140 tonni piima päevas.

Ühine kompleks tõstab tööjõu efektiivsust, lubab kasutada võimsamat masinaparki ja hoida kokku ka logistika pealt. See annab Trigon Agri tegevjuhi sõnul võimaluse hakata lüpsma Eestimaa odavaimat piima.

“Meile on väga oluline piima võimalikult madal omahind. Edaspidi võime toota poole mõne praeguse piimakombinaadi päevasest vajadusest, nii et pole võimatu, et kunagi teeme ise endale piimakombinaadi, hakkame piima töötlema,” avab Adamson jumekaid tulevikuplaane.

Rahapuudust ei näi olevat, farmikompleksi on plaanis investeerida ligi 20 mln eurot. Lisaks on Trigon Agri lubanud, et saneerimine lõpetatakse juba sellel aastal, nii et kõik rohkem kui 100 võlausaldajat saavad kiirendatud korras oma raha kätte.

“Me tagastame raha kõigile saneerimiskava järgsetele võlausaldajatele 2012. aasta jooksul,” kinnitab Adamson.

Osa investeeringuid tehakse siiski pangalaenude abil, läbirääkimised pankadega praegu käivad.

Väätsa Agro juhataja Margus Muld kinnitab, et detailplaneering moodsa farmi ehitamiseks Lõõla külla on Väätsa vallavolikogus juba algatatud.

Plaanid on võimsad

Uus farmikompleks – Saueaugu suurfarm – ehitatakse 2004. aastal renoveeritud Lõõla farmi lähedusse, samas jääb uus ehitis ühte kompleksi vana lehmalaudaga. Praegu peetakse renoveeritud Lõõla farmis 1000 lüpsilehma, plaani kohaselt viiakse need tulevikus Saueaugu farmi.

Kui kõik sujub plaanipäraselt, peaks Saueaugu suurfarmi ehitus algama 2013. aasta kevadel ja ehitis valmima järgmise aasta lõpus. “Kaiu ja Väätsa farmi vahe on ainult 30 kilomeetrit, me arendame mõlemat kompleksi koos,” rõhutab Muld.

Siia rajatakse ka Eestimaa suurim karussell-lüpsiplats 80 lehmale. Tulevikus on võimalik samale platvormile paigutada robotlüpsiks vajalik tehnika.

Lisaks lehmalaudale on detailplaneeringuga ette nähtud ka lägahoidlad, puistesööda-hoidlad, silohoidlad ja biogaasijaam, mõeldud on kalatiikidele ja kasvuhoonele.