Äänekoski tselluloositehas Somes. Foto on illustratiivne. Foto: Tiit Blaat

Riigi tugiteenuste keskus (RTK) viis rahandusministeeriumi tellimusel läbi hanke puidurafineerimistehase riigi eriplaneeringu konsultandi, planeeringu mõjude hindamise ja teadaolevate uuringute teenuse tellimiseks.

Hanke pakkumuste hindamisel vaadati üle nende vastavus seatud nõuetele. Samuti oli pakkumuste hindamisel eesmärk tagada, et asjaolude välja selgitamise protsessis kaasatakse vajaliku pädevusega eksperdid.

Kuna eesootav uurimisprojekt on mahukas ja hõlmab erinevaid valdkondi, oli osalejate seas ka mitu ettevõtete konsortsiumi.

Riigihankele esitati neli pakkumust järgmistelt ettevõtetelt:

  • AB Artes Terrae OÜ; OÜ Artes Terrae ja OÜ Alkranel;
  • OÜ Skepast & Puhkim;
  • Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ, Osaühing Entec Eesti, OÜ Inseneribüroo Steiger ja SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment;
  • OÜ Keskkonnaprojekt, aktsiaselts Kobras ja aktsiaselts Maves.

OÜ Skepast & Puhkim on Eestis kümmekond aastat tegutsenud infrastruktuuri-, planeeringute- ja keskkonnavaldkonna konsultatsioonifirma, varasema nimetusega Ramboll Eesti. Kuni 2006. aastani kuulus ettevõte rahvusvahelisse kontserni Ramboll Group. Ettevõtte omanikud on Peeter Skepast ja Hendrik Puhkim.

Hankija otsuseid saavad pakkujad vaidlustada kümne päeva jooksul ehk 2. aprillini. Seejärel, kui vaidlustusi ei tule, saab sõlmida eduka pakkujaga hankelepingu.

Pakkumuse vastavust hanke tingimustele kontrollisid riigi tugiteenuste keskuse, rahandus- ja keskkonnaministeeriumi spetsialistid.

Valitsus algatas Tartu- ja Viljandimaal riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise võimaliku puidurafineerimistehase püstitamiseks ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks 12. mail 2017. Protsess koosneb asukohtade võrdluse etapist ja sobivas asukohas detailse planeeringulahenduse koostamisest.

Paralleelselt viiakse läbi asjakohased uuringud ja hinnatakse planeeringu elluviimisega kaasnevaid sotsiaalseid, majanduslikke, kultuurilisi ja looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid.