26. septembri torm murdis Saaremaal puid ja tõstis veetaset. Sõrves ulatusid tuuleiilid kuni 29 m/s. Foto: Irina Mägi

26. septembril oli selle sügise esimene suurem torm, mis viis elektriühenduse paljudest majapidamistest ning tekitas päevadeks vooluta jäänud inimestes pahameelt.

Elektrilevi käidu halduse vanemspetsialisti Üllar Viitkari sõnul sai üleeelmise nädala tormi puhul ulatuslikke elektrikatkestusi saartel ja Pärnumaal tõepoolest käsitleda erakorralise sündmusena, sest tuulepuhangute tugevus oli suurem elektriliinide projekteerimisnormist, 25 meetrit sekundis ja tagajärjeks olid ettenägematud asjaolud.

“Kuna eriolukorra kriteerium sõltub otseselt sellest, kui kaua on kliendid vooluta, siis kuulutatakse eriolukord välja tagantjärele,” selgitas ta.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse järgi tuleb tavaolukorras rikkest põhjustatud katkestus kõrvaldada 12 tunni jooksul ajavahemikus 1. aprillist kuni 30. septembrini ja 16 tunni jooksul ajavahemikus 1. oktoobrist 31. märtsini.

Kui aga katkestuse põhjustab sündmus, mida võrguettevõtja objektiivselt ei suuda ära hoida ega takistada, tuleb katkestus kõrvaldada kolme päeva jooksul alates sündmuse lõppemisest.