AppleMark Foto: Priit Simson

Võru maavanem Andres Kõiv ütles Võrumaa Teatajale, et komisjon teeb valitsusele ettepaneku liita tulevase Võhandu vallaga Orava ja Vastseliina vald. Praeguse kolmikvalla Võhandu (Võru, Lasva, Sõmerpalu) nimi ei pruugi jääda selliseks, nagu ühinemiste käigus kokku on lepitud, sest tekib viisikvald.

Veelgi enam. Seaduse järgi tuleb Võhandu suunas sundliita ka Antsla ja Urvaste vald ning seeläbi tekiks seitsmikvald.

Vana kalendri järgi kolmandal jõulupühal otsustas komisjon Mikitamäe, Värska ja Meremäe valla setud sundliita, kaasates ka Misso valla Luhamaa nulga ajaloolised setude külad - tekib Setomaa vald.

Allikas: Võrumaa Teataja