Ehituskeeluvööndisse püstitatud saun. Foto on illustratiivne. Foto: Raivo Tasso

Lühidalt öeldes: ebaseaduslik ehitis on loata kerkinud rajatis olukorras, kus ehitusluba peab olemas olema.

Sageli püütakse aga seaduserikkumisest kõrvale vingerdada väidetega, justkui polekski tegemist ehitisega.

„Mõnikord on inimestel raske aru saada, et ehitamist piiravad seadused ja loa nõuded ei ole mitte mõeldud nende kiusamiseks, vaid meie kõigi ühise vara, looduse, kaitseks," ütleb Reinsalu.

Hoolimata sellest, et seaduses ja selle rakendusaktides on kõik must-valgelt kirjas, võib lähiajaloost leida hulgaliselt näiteid ehitiste kohta, mille rajamiseks puudus või puudub igasugune seaduslik alus. Vaata ja imesta!

Sihi 108
Foto: Madis Veltman
Jõuka ettevõtja Vello Kunmani tütrele ebaseaduslikult Nõmmele ehitatud maja ootab lammutamine. Juba valmisehitatud majakarbi säilitamiseks on omanikud aga välja mõelnud kavala nipi, nimelt on nad pannud sinna püsti väikese mängumaja, mis sarnaneb sellel kohal olnud väikese majaga.

Loe edasi...
Salapärane saunamees Oleg Bulkin laskis sauna ehitada. Dokumendid tehku vald ise korda.
Foto: Raivo Tasso
Kaugele ääremaale marmorplaati-dega kaetud sauna ehitanud ärimees otsekui narrib omavalitsust. Igatahes on saunamehe tagaajamine Meeksi vallaisadel võhma välja võtnud.

Loe edasi ...
Kuigi Kõue vallavalitsus lubas ehitada looduskaitsealuse Kiruvere järve kaldale paadikuuri, kerkis selle asemel hoopis kahekorruseline uhke suvila. Keskkonnainspektsiooni arvates on sellisele hoonele ehituskeeluvööndis ehitus- ja kasutusloa andmine õigusvastane. Riigikohus otsustas aga, et ehitusloa tühistamine ei ole enam võimalik, sest ehitusluba on oma kehtivuse kaotanud.
---
Vaatamata sellele, et keskkonnainspektsioon on aastaid püüdnud looduskaitsealadele ja kaunitesse randadesse kerkinud ebaseaduslike ehitistega võidelda, on ta kaelani maasse tambitud. Lõplik pauk saabus alles hiljuti.
Loe edasi ...
Niipea kui Viljandi ärimees Peeter Kaares vanglast vabanes, tõstis ta arestimise hirmus oma Tündre looduskaitsealal asuva suvila naabri krundile. Foto: Keskkonnaisnpektsioon
---
Kaks aastat tagasi kirjutas Maaleht, kuidas skandaalne Viljandi ärimees Peeter Kaares ehitas Valgamaal looduskaitsealale suvila. Nüüd lennutab nutikas mees arestimise hirmus oma maja ühest kohast teise.

Loe edasi ...
Küsid lautri, võtad sadama – selline on olnud ärimeeste loogika Läänemaal Hanila vallas OÜ Kodiarose Uus-Kutsari kinnistul.
Foto: Viio Aitsam
Iga teine ehitis või rajatis Lääne-Eesti rannikul võib osutuda ebaseaduslikuks.
Loe edasi ...
Foto: Riigikontroll
Omavalitsustel tuleks muuta senist valdavalt passiivset suhtumist ebaseaduslikku ehitamisse ning teha kindlaks, kui palju neid ehitisi on ja kas need on elanikele, aga ka kaaskodanikele ohutud, leiab Riigikontroll. Vajaduse korral tuleks nõuda ebaseaduslike hoonete lammutamist või seadustada need tagantjärele pärast nõuetele vastavuse tagamist.
Loe edasi ...
Foto on illustratiivne.
Foto: Siim Lõvi
Raplamaa Sõnumite poole pöördusid Raplas Salu tänaval elavad inimesed, kes kurtsid, et neid häirib torn, mille naaber on oma aeda paigaldanud. Nad ütlesid, et see kole ehitis risustab nende vaadet. “Miks on tiheasustusega alal vaja sellist torni?” esitasid nad küsimuse.

Pisut nutikust ja võid maja ehitada vabalt valitud kohta.
Foto: Kursas Laiks
Läti üks rikkamaid mehi, kütuseärimees Argods Lūsiņš, ehitas Kuramaale Pāvilostasse merest kümne meetri kaugusele korraliku maja ning suutis kohtus tõestada, et riigile kuuluval kaitsealusel rannajärsakul ei seisa mitte ebaseaduslik maja, vaid laev.

Loe edasi ...
Foto: Bianca Mikovitš
"Nüüd ärkan hommikuti rõõmsamalt! Ehitusluba on lõpuks käes, hurraa!" hüüab Hiiumaa Eiffeli ehitanud Jaan Alliksoo.

Loe edasi ...
Sel Maaritsa kassil on ükskõik, kas mõnusat äraolemist võimaldav puukuur on ehitisregistrisse kantud või mitte. Ametnike meelest on aga väga oluline, et 20 ruutmeetrist suuremad kuurid saaks registrisse.
Foto: Raivo Tasso
Juulist käivituv ehitisregistri korrastamine karmistab ebaseaduslike ehitiste legaliseerimise tingimusi kuni hoone ümberehitus- või lammutustöödeni. Registrisse tuleb kanda kõik
hooned
, mis on suuremad kui 20 ruutmeetrit.

Loe edasi ...
Tanel Tiirats näitab otse Juusa järve kaldale püsti pandud torusauna, mis seal mingil juhul olla ei tohiks ja mille peab omanik suve jooksul sealt likvideerima.
Foto: Raivo Tasso
“Kõige suurem murelaps on Otepää looduspark,” tunnistab keskkonnainspektsiooni Valgamaa büroo juhataja Tanel Tiirats ebaseaduslikest ehitamistest rääkides.
Loe edasi ...
Foto on illustratiivne.
Foto: Karin Kaljuläte
Pärast aastaid kestnud protsessimist ning kohtuvaidlusi on Manilaiule ebaseaduslikult püstitatud palkmajad likvideeritud ning Keskkonnainspektsiooni ettekirjutus sellega täidetud.

Loe edasi ...
Foto: Karin Kaljuläte
Ehitamisest huvitatud maaomanikud taotlevad oma kinnistute kaitsealast väljaarvamist.
Loe edasi ...
Salapärased Puhja mehed ei jõudnud ära oodata Emajõe äärde Rekule paadikanali rajamist ning kaevasid selle ise. Keskkonnainspektsioon alustas aga väärteomenetlust.
Loe edasi ...