Baltic Fleet holds tank exercises at "Army" shooting range Foto: Igor Zarembo, RIA Novosti

Väljaande andmeil osaleb paraadiharjutustel 12 uut tüüpi tanki ning vähemalt kahel korral on nende ülekandesüsteem tõrkunud. Tankitehase Uralvagonzavod esindaja aga lükkas väited tehnilistest tõrgetest ümber ning väitis, et probleemid tekkisid seetõttu, et uudseid tanke juhtisid paraadiharjutusel väljaõppeta ajateenijad.

Tankide ekspluatatsioonireeglid ja nende meeskondade väljaõppe metoodika on alles väljatöötamisel, kuid Kremli sooviks on näidata uusi tanke just 9. mai paraadil. Tankitehas olevat pakkunud, et paraadil võiksid rohke elektroonikaga uusi tanke juhtida tehase spetsialistid, kuid paraadikorraldajad ei olevat sellega nõustunud - paraadil peavad sõjatehnikat juhtima sõdurid, mitte tsivilistid. Samuti olevat paraadile saadetud tankid veel "eksperimentaalsed", mitte lõplik seeriatoodang.

Teisalt aga on andmeid, et tankide meeskonnad läbisid põhjaliku treeningu, mistõttu probleemid võivad olla ikkagi tehnilised. Väljaandega rääkinud paraadiettevalmistustest osavõtja ütles, et uue sõjatehnika prototüüpide puhul loetakse normaalseks, kui tõrkeid tuleb ette 30% masinaist, mistõttu uute tankide näitaja on isegi keskmisest parem.