Andres Putting

Kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise kohta tuleb täita deklaratsiooni vorm INF 9, kus kajastatakse kõik ühingu saadud tulud ja nende kasutamine. Kindlasti peab andmed esitama ka siis, kui tulu 2019. aastal ei saadud ega kasutatud. Deklaratsiooni on võimalik esitada nii e-MTAs, MTA teenindusbüroos kui ka saata postiga.

Nõuded tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjas püsimiseks ja juhendi INF 9 täitmise kohta leiab MTA kodulehelt. Lisainfo nõustamistelefonilt 880 0812.