Argo Ingver

Esimesed haiguspäevad hüvitatakse mais

Seoses eriolukorraga alustab haigekassa hiljemalt mais esimese kolme haiguspäeva eest hüvitise tasumist, haiguspäevi hüvitatakse eriolukorra lõppemiseni avatud haiguslehtede eest.

Valitsus on andnud lubaduse haiguslehe esimesed kolm päeva hüvitada alates 13. märtsist avatud haiguslehtede puhul kuni eriolukorra lõpuni. Samas on enne maksetega alustamist vaja riigikogus kinnitada lisaeelarve ning hüvitiste väljamaksmise aluseks on vabariigi valitsuse korraldus. Kui lisaeelarve on kinnitatud ja vastav korraldus kehtestatud, annab haigekassa kohe teada, millal on inimestel esimeste haiguspäevade eest võimalus hüvitist saada. Senikaua jätkub haigushüvitiste tasumine tavapärases korras.

Haigekassa on siiani maksnud haiguslehe hüvitise välja paari päeva jooksul pärast lehe lõpetamist, hetkel võib lehtede väljamaksmine võtta keskmisest kauem aega, ent see ei ületa seaduses ette nähtud 30 päeva.

Kui maksmiseks vajalikud muudatused on vastu võetud, tehakse neile inimestele, kel on selleks ajaks juba haigusleht lõppenud ja tervis korras, lisakanne.

Hoolduslehti planeeritav muudatus ei puuduta, sest neid rahastab haigekassa juba praegu alates esimesest haiguspäevast ja 80% ulatuses hooldaja eelmise aasta keskmisest töötasust.

Haiguslehe saab ise avada

Haigestunud või hoolduslehte vajavad töötavad inimesed saavad seoses eriolukorraga avada ise haigus- või hoolduslehte patsiendiportaalis www.digilugu.ee. Haiguslehe soovimisest digilehe kaudu teatamine on mõeldud ainult neile, kes on ise haiged, kelle laps on haige, kelle lähedane vajab hooldamist või kes on kokku puutunud koroonaviiruse kandjaga. Arst kontrollib haiguslehevajaduse üle ning kui selgub, et haiguslehe saamiseks ei ole alust, siis haigekassa seda ei hüvita. Haigus- või hoolduslehte saab ise ka tühistada, edastades digitaalselt allkirjastatud avalduse info@haigekassa.ee või teatades telefonil 669 6630.