LHV

Huvide deklaratsioonide esitamine on üks avaliku kontrolli vahendeid ametiisikute üle ning aitab maandada korruptsiooniriske. Huvide deklaratsioonide registris on üle 5000 ametikoha, kõrgete riigitegelaste kõrval ka kohalike omavalitsuste ametikohad.

Kohalike omavalitsuste ameti­isikutest peavad deklaratsiooni esitama vähemalt kohaliku omavalitsuse volikogu liige, valla- või linnavalitsuse liige, osavalla või linnaosa vanem, valla või linna ametiasutuse juht.

Deklaratsiooni mõjuva põhjuseta tähtpäevaks esitamata jätmine on keelatud. Samuti ei tohi esitada valeandmeid ning varjata infot, mis on oluline korruptsiooni­ohu hindamiseks.