SVEN ARBET

Tasuta õigusnõu kõrgepalgalisele kaob ära

Justiitsministeerium muutis tasuta õigusabi saamise korda nii, et tasuta õigusnõustamist saavad inimesed, kelle brutosissetulek on kuni 1700 eurot. Vastav määrus jõustus 15. jaanuaril.

Seni võisid tasuta õigusabi saada kõik need inimesed, kelle brutosissetulek oli 1,5 keskmist palka ehk alla 2128 euro. Muudatuse tingis asjaolu, et aasta-aastalt soovib tasuta õigusabi saada üha rohkem inimesi, samas peaks see tasuta teenus olema mõeldud eelkõige madalama sissetulekuga inimestele.

Perearsti nõuandetelefonilt 1220 saab isikustatud nõu

Alates 2020. aastast on telefoni teel nõu andval perearstil võimalus inimese nõusolekul näha ka tema terviseandmeid – tehtud analüüse, määratud ravimeid ja põetud haigusi. Telefonilt 1220 nõu küsivale inimesele on tänu sellele võimalik täpsemat nõu anda.

Ohvriabi kriisitelefon on 116 006

Õigus ohvriabile on kõigil inimestel, kes on langenud hooletuse või halva kohtlemise, füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks. Ohvriabi saab iga inimene, kellele on põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju, sõltumata sellest, kas kahju tekitaja on tulnud avalikuks ja kas tema vastu on algatatud kriminaalasi. Ohvriabi nõustamine on soovi korral anonüümne. Ohvriabi kontaktid on http://www.palunabi.ee/ ja kriisitelefon 116 006.