Shutterstock

Keskmise puudega lapse igakuine sotsiaaltoetus tõusis 138 euroni, eelmisel aastal oli see summa 69 eurot kuus. Raske puudega laps hakkab saama 161 eurot kuus, sügava puudega laps 241,65 eurot kuus. Eelmisel aastal said nad 80,55 euro suurust toetust kuus.


Puuetega laste toetuse suuruse aluseks on sotsiaaltoetuse määr 25,57 eurot kuus, mida ei ole 2006. aastast alates muudetud, küll aga mitmekordistati nüüd makstavat summat. Selle seadusemuudatusega tahetakse suurendada puudega laste toetusi nii, et see tagaks igale abivajajale iseseisva toimetuleku, toetaks sotsiaalset hakkamasaamist ja looks toimetulekuks võrdsed võimalused.