Kui saab üle neti valimisdebatti pidada, miks siis mitte ühistu koosolekut! Marcus Kolga

Kõigi juriidiliste isikute organite võimalusi laiendatakse otsuste vastuvõtmiseks, ilma et oleks vaja läbi viia tavapärast, füüsilist kohalolekut nõudvat koosolekut. Vajadus selle järele ilmes eriolukorra ajal, kuid muudatused jäävad kehtima ka tavaolukorras.

Juriidilise isiku organi liige võib organi koosolekul osaleda ja teostada oma õigusi elektrooniliste vahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt kohal olemata, reaalajas toimuva kahesuunalise side abil või muul sellesarnasel elektroonilisel viisil, mis võimaldab organi liikmel eemal viibides koosolekut jälgida ja sõna võtta ning otsuste vastuvõtmisel hääletada, kui seaduse või juriidilise isiku põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti.