Need pensionärid, kes tegelikult elavad üksi, aga kes on oma elamispinnale fiktiivselt kellegi sisse kirjutanud, pensioni ei saa. Väino Silm

Seda toetust makstakse alles oktoobris, samas arvestus toetuse saamiseks algab juba 1. aprillist. Toetuse saamise tingimused on järgmised. Pensionär peab elama rahvastikuregistri andmete põhjal üksi 1. aprillist kuni 30. septembrini, ta on vanaduspensioni eas ja saab vanaduspensioni alla 582 euro.

Milliseks kujuneb tänavu inimeste pension, selgub pärast 1. aprilli, kui pensionide baasosa tõstetakse 7 euro võrra, samuti indekseeritakse pensione.

Väga olulised sellise toetuse saamiseks on aga rahvastikuregistri andmed. Need pensionärid, kes tegelikult elavad üksi, aga kes on oma elamispinnale fiktiivselt kellegi sisse kirjutanud, toetust ei saa. Nii et tasub oma registriandmed enne 1. aprilli korda teha. Kui vanavanem elab koos oma ülalpeetava lapsega (lastega) ja need lapsed on tema elamispinnale sisse kirjutatud, siis makstakse talle ikkagi üksi elava pensionäri toetust. Samuti on üksi elava pensionäri toetust õigus saada ka hooldekodude elanikel ja eestkostjatel-eestkostetavatel. Üksi elava pensionäri toetuse saamiseks ei tule esitada taotlust, sotsiaalkindlustusamet maksab toetuse välja kõigile, kes vastavad tingimustele.