Shutterstock, montaaž

Muudatustega tagatakse, et Eestis töötavate välismaalaste töötasu pealt makstav tulumaks laekub Eestisse ja seda saab kasutada Eesti ühiskonna hüvanguks. Lühiajalise töötamise registreerimiste arv on kasvanud ja suurenenud nõudlus välistööjõu järele on tekitanud olukorra, kus on rohkem tööandjaid, kes eiravad välismaalaste seaduses sätestatud tingimusi. Nii proovitakse leida võimalusi, kuidas Eesti õiguse järgi nõutavat palka, mis on praegu 1407 eurot, mitte maksta.

Seaduse muudatuse järgi vastutab välismaalase töötamise seaduslikkuse ja selle tõendamise eest edaspidi see ettevõte Eestis, kes välismaalase tööst tegelikult kasu saab. Seega laieneb õigel alusel töötamise tagamise ja tõendamise kohustus ka renditööjõudu kasutavatele ettevõtetele.

See tähendab, et nii kaua kui töö tellija või mõni muu töö teostamise eest vastutav ettevõte ei tõenda, et tal on õigus kasutada mõnda Euroopa Liidu soodsamat skeemi, s.t maksta lühiajaliselt Eestis töötavale kolmanda riigi kodanikule seaduses sätestatust väiksemat palka, peab välismaalane töötamise lõpetama. Välismaalasel tuleb töötamine lõpetada seniks, kuni tööandja on registreerinud tema töötamise õigel alusel, mis tähendab välismaalasele Eesti keskmise palga maksmist.